Tjelesna aktivnost učenika Medicinske škole u Slavonskom Brodu, Ivan Krpan

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
17:30 - 18:15

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Cilj istraživanja je utvrditi razinu tjelesne aktivnosti kod učenika Medicinske škole u Slavonskom Brodu,  analizirati prednosti i prepreka redovite tjelesne aktivnosti, te istražiti razlike u razini tjelesne aktivnost između djevojčica i dječaka. Anonimno je anketirano  ukupno 100 učenika. Učenici su ispunjavali standardizirani Međunarodni upitnik tjelesne aktivnosti (IPAQ). Također je istražena procjena koristi i prepreka za redovito bavljenje tjelesnom aktivnošću. Ispitana je pomoću Skale dobrobiti i prepreka za vježbanje (Exercise Benefits/Barriers Scale, EBBS), u kojoj je bilo 43 tvrdnje. Rezultati pokazuju da ispitanici najviše vremena provode sjedeći i to oko šest i pol sati dnevno. Na tjednoj razini najviše hodaju, dok rezultati preračunati u MET min/tj pokazuju da 47% učenika su na visokoj razini tjelesne aktivnosti. Ohrabrujući rezultat je da je samo 15% ispitane populacije tjelesno neaktivno što je znatno bolji rezultat uspoređujući sa drugim  provedenim istraživanjima. Dječaci su tjelesno aktivniji od djevojčica  što je očekivano i u skladu s ostalim istraživanjima.

Biografija: 

Ivan Krpan bacc.physioth, mail: ivan.krpan89@gmail.com

Rođen sam 19.11.1989 godine u Slavonskom Brodu. Završio sam preddiplomski studij fizioterapije u Vukovaru, a trenutno završavam diplomski studij fiziotrapije u Rijeci. Dobitnik sam „Dekanove nagrade“ 2009/10 g. Radim kao nastavnik u Medicinskoj školi u Slavonskom Brodu. Imam nekoliko radova koji su objavljeni u stručnim časopisima i zbornicima radova. Sudjelovao sam na nekoliko kongresa.