Kako učiti brzo i zabavno kroz igru?, Suzana Stjepanović

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
16:30 - 17:30

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Kviz KAHOOT! Omogućava na zanimljiv i brz način ponoviti staro,ali i naučiti novo gradivo. Osim toga ovakva vrsta igara pomaže pri bržoj mogućnošću zaključivanja i pospješuje koncentraciju.Kviz je namijenjen i učenicima i nastavnicima jer učenici mogu igrati kviz koji nastavnik sam napravi za njih. Ovo predavanje održava se kako bi učenici i nastavnici dobili uvid u raznolike prednosti tehnologije na nastavi te kako bi samu nastavu učinili kvalitetnijom.Predavanje se održavau sklopu Festivala znanosti, a održat će se u Srednjoj medicinskoj školi u Slavonskom Brodu.

Biografija: 

Suzana Stjepanović, mag.educ. philol. germ. et phil.

Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 3A

35000 Slavonski Brod

E-mail: susieqic@gmail.com

Rođena sam 26.travnja 1990.godine u Slavonskom Brodu. Završila sam sveučilišni dvopredmetni diplomski studij njemačkog jezika i književnosti i filozofije na Sveučilištu u Zadru.

Prije završetka studija već sam počela raditi u struci kao nastavnica njemačkog jezika u osnovnim školama u Slavonskom Brodu. Trenutno sam zaposlena kao nastavnica njemačkog jezika na dvije škole; Srednjoj medicinskoj školi u Slavonskom Brodu i OŠ „August Šenoa“ u Gundincima.

Prije mjesec dana osposobljena sam za licenciranog turističkog pratitelja s obzirom da me zanimaju putovanja, upoznavanje novih ljudi i kulture te učenje stranih jezika.

U slobodno vrijeme volim igrati i sudjelovati u pripremi kvizova, proučavam lingvistiku njemačkog jezika. Želja mi je upisati poslijediplomski studij lingvistike.