Zašto je važno piti antibiotike u propisanoj dozi i u propisanom vremenu?, Zvonimir Bosnić, Nikolina Bukal, Josipa Meter

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
17:30 - 18:15

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Antibiotici su široka skupina lijekova namijenjih u liječenju bakterijskih infekcija. Njihovo otkriće uvelike je doprinijelo u izliječenju  infekcija koje su nekada bile smrtonosne, a danas se mogu uspješno izliječiti pravilnim uzimanjem antibiotika. ProbIem s kojim se danas susrećemo je neadekvatno uzimanje antibiotika u određenoj dozi i vremenskom trajanju što je uvelike dovelo do razvoja rezistencije na do tada osjetljive oblike bakterija i potrošnje zadnjih linija antibiotika. Pojava, širenje i selekcija bakterija otpornih na antibiotike prijetnja je sigurnosti pacijenata što posljedično dovodi do povećanog morbiditeta, mortaliteta i produljenog  boravka u bolnici. Neodgovarajuća ili zakašnjela terapija antibioticima u pacijenata s teškim infekcijama povezana je s gorim ishodima za pacijente te ponekad i sa smrću. Pravilna  uporaba antibiotika može spriječiti nastanak i selekciju bakterija rezistentnih na antibiotike. Zašto  je važno piti antibiotike u propisanoj dozi i propisanom vremenu, pokušat ćemo odgovoriti tijekom predavanja u oviru projekta Festival znanosti u Slavonskom Brodu.

Biografija: 

Zvonimir Bosnić, dr.med

Rođen sam 25. travnja 1991. godine u Slavonskom Brodu. Završio sam integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine u Osijeku i sada obavljam pripravnički staž u OB“ Dr. Josip Benčević“ . Uz to,radim i kao vanjski suradnik u Srednjoj medicinskoj školi u Slavonskom Brodu. Tijekom dosadašnjeg školovanja boravio sam na tri internacionalne studentske razmjene, 2014. godine u Japanu, 2015. u Kanadi, a 2016. godine u Austriji. Do sada sam sudjelovao  na brojnim studentskim kongresima iz područja medicine. Zainteresiran sam za znanstveno- istraživački rad, a u planu mi je upisati i poslijediplomski doktorski studij. Područje moga interesa su interna medicina i otorinolaringologija.

Kontakt: zbosnic191@gmail.com

 

Nikolina Bukal,dr.med

Rođena sam 02. svibnja 1987. g. u Osijeku. Osnovnu školu završila sam u Vrpolju, a Srednju medicinsku školu u Slavonskom Brodu. 2006.g. upisala sam Intergirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine u Rijeci. Tokom studiranja bila sam volonter "Teddy Bear Hospital" projekta, Po završetku pripravničkog staža radila sam u ZZJZ Brodsko-posavske županije, Službi za školsku i adolescentnu medicinu, te kao vanjski suradnik u Srednjoj medicinskoj školi. Predavač sam prve pomoći  u Crvenom križu. Od 05/2016.g. sam specijalizantica nefrologije u OB "Dr.Josip Benčević" u Slavonskom Brodu. Za vrijeme školovanja i sadašnje specijalističke edukacije više puta sam bila aktivni sudionik kongresa. Zainteresirana sam za znanstveno-istraživački rad, a područje mog interesa je nefrologija.

Kontakt: bukal.nikolina@gmail.com

 

Josipa Meter,dr.med

Rođena sam 26. listopada 1986. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu sam pohađala u Slavonskom Brodu i 3 godine u Canberra-i, Australiji, a klasičnu gimnaziju "fra Marijan Lanosović" s pravom javnosti u Slavonskom Brodu. 2005. godine sam upisala Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine u Rijeci. Po završetku pripravničkog staža sam radila za Zavod za hitnu medicinu Brodsko -posavske županije, potom kao sekundarac na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu. Od 10/2015. sam specijalizantica pulmologije Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" u Sl. Brodu. Zainteresirana sam za znanstveno-istraživački rad, a područje mog interesa je pulmologija i opća interna medicina.