Mjerne jedinice za duljinu kroz vrijeme, Ružica Kolar-Šuper, Petra Abičić, Iva Odorčić, Ana Brico, Andreja Rašić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
14:00 - 15:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Cilj radionice je upoznati sudionike s razvojem mjernih jedinica za duljinu od prvih početaka mjerenja. Nazivi prvih nestandardnih mjernih jedinica su dani prema objektima koje su ljudi koristili za mjerenje u svakodnevmom životu. Razvojem civilazacije rađa se i potreba za uvođenjem mjerne  jedinice koja bi se koristila na širim prostorima. Kroz različite aktivnosti, na zanimljiv način, bit će prezentirana potreba uvođenja standarnih mjernih jedinica. Sudionici će procjenjivanjem sudjelovati u rješavanju  različitih problemskih situacija.

Biografija: 

Ružica Kolar Šuper je rođena  25. srpnja 1971. godine u Vinkovcima. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, smjer matematika-fizika. Na trećoj godini studija, kao najbolji student prirodnih znanosti Pedagoškog fakulteta, dobila je Dekanovu nagradu.

Na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu magistrirala je 2003. godine gdje je 2006. godine obranila i doktorsku disertaciju. Radi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti gdje je i voditeljica Odsjeka za prirodne znanosti.

Objavila je 30 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom i  izlagala na 20 međunarodnih znanstvenih skupova. Bila je članica Znanstvenoga odbora i Organizacijskoga odbora znanstvene konferencije Mathematics and Children, 2007., 2009., 2011., 2013. i 2015. godine. Jedna je od urednica dviju znanstvenih monografija Mathematics Teaching for the Future i  Higher Goals in Mathematics Education.

Član je uredničkoga odbora Osječkoga matematičkoga lista. Član je Geometrijskoga seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu. Područje znanstvenoga interesa je geometrija te neasocijativne algebarske strukture.

 

Petra Abičić je rođena 17.  svibnja 1991. u Osijeku, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu. 2010. upisuje sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike na Odjelu za matematiku u Osijeku. U akademskoj 2011./12. primila je Rektorovu nagradu za seminarski rad pod nazivom Razni načini zadavanja ravnine u prostoru. Diplomirala je u srpnju 2015.godine. Radila je u OŠ Josipovac te u OŠ Tenja kao nastavnik matematike. Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od listopada 2015. radila je kao vanjski suradnik, a od lipnja 2016. zaposlena je kao asistent. Objavila je tri stručna rada u Osječkom matematičkom listu.

 

Iva Odorčić je rođena 13. siječnja 1995. godine u Slavonskome Brodu. Završila je Gimnaziju „Matija Mesić“ (opći smjer). Studentica je 4. godine Integriranoga sveučilišnoga Učiteljskoga studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (dislocirani studij u Slavonskome Brodu). Dobitnica je stipendije za izvrsnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera za akademsku 2014./2015. te 2015./2016. godinu.

Osim studiranja, ima i studentskoga radnoga iskustva. Radi u Kazališnoj koncertnoj dvorani „Ivana Brlić-Mažuranić“, a tijekom akademske 2015./2016. radila je i u knjižnici fakulteta. Sudjelovala je u organizaciji 2. međunarodne studentske konferencije. Volontirala je u Osnovnoj školi „Vjekoslav Klaić“ u Garčinu. Potpredsjednica je novoosnovane Udruge studenata odgojnih i obrazovnih znanosti „Futuri Magistri“. Predsjednica je Organizacijskoga odbora 3. međunarodne studentske konferencije „Kreativnost i stvaralaštvo u odgoju i obrazovanju“.

Ana Brico je rođena 4. srpnja 1994. godine u Slavonskom Brodu. Odrasla je i živi u Bukovlju, selu u blizini Slavonskoga Broda. 2013. godine  završila je Gimnaziju „Matija Mesić“ (opći smjer). Studentica je 4. godine Integriranoga sveučilišnoga Učiteljskoga studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (dislocirani studij u Slavonskom Brodu, modul A - razvojni smjer). 2016. godine sudjelovala je na Festivalu znanosti (radionica Aritmetikom do dizajna) te na Umjetničkim svečanostima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti EKTe (likovna radionica Studenti poučavaju - sat likovne kulture). Od prosinca 2016. godine članica je Upravnog odbora Udruge studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri. Trenutno sudjeluje u organizaciji 3. međunarodne studentske konferencije Kreativnost i stvaralaštvo u odgoju i obrazovanju kao članica Programskog odbora Konferencije. Dobitnica je stipendije za izvrsnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera za akademsku 2015./2016. godinu.

 

Andreja Rašić je rođena 26. studenoga 1993. godine u Slavonskom Brodu gdje je i pohađala osnovnu školu. 2012. godine završila je Gimnaziju „Matija Mesić“ (opći smjer). Studentica je 4. godine Integriranoga sveučilišnoga Učiteljskoga studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (dislocirani studij u Slavonskom Brodu). Preko student servisa je radila u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ na odjelu za radiologiju. Sudjelovala je na Festivalu znanosti 2016. godine i član je Volonterskog kluba „Studenti djeluju“.