Putovanje kroz vrijeme, Sara Havrlišan, Štefanija Klarić

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:00 - 15:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 15:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 15:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 15:00
petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 15:00

Vrsta događaja: 

Izložba postera

Publika: 

OP
ST

Sažetak: 

Putovanje kroz vrijeme fascinantna je tematika koja zaokuplja mnoge. Na posteru su prikazane scene iz poznatih filmova ove tematike, “dokazi” putovanja kroz vrijeme na starim fotografijama te kratka analiza članaka i mogućih istraživanja ove tematike.

Biografija: 

Sara Havrlišan, rođena je u Slavonskom Brodu. Završila je prirodoslovno-matematičku gimnaziju Matija Mesić u Slavonskom Brodu, 2005. godine te iste godine upisuje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu.

Preddiplomski sveučilišni studij Proizvodno strojarstvo, usmjerenje Strojarske tehnologije završila je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 2010. godine i stekla akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka strojarstva. Diplomirala je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 30. rujna 2011. godine, obranivši diplomski rad „Polimerni nanokompoziti“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Pere Raosa i stekla akademski naziv magistra inženjerka strojarstva.

Od 1.2.2012. godine zaposlena je kao asistentica pri Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za održavanje i računalnu potporu proizvodnje Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.

 

Klarić Štefanija, rođena je u Novoj Gradiški, gdje je završila Osnovnu školu i Prirodoslovno matematičku gimnaziju. 1996. godine upisuje se na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, smjer Proizvodno strojarstvo. 2001. godine diplomira i time stječe naziv diplomirani inženjer strojarstva. Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 10.12.2004. godine obranila je magistarski, te 2009. doktorski rad. Od lipnja 2001. zaposlena je kao znanstveni novak na Katedri za tehnologije Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, a od 2011. docentica je na Zavodu za inženjerstvo materijala. Od srpnja 2016. zaposlena na Charles Darwin University.