Povratak u budućnost – proizvodnja u realnom vremenu, Gordana Zeba, Mirjana Čičak

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:00 - 12:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 12:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 12:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 12:00
petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Izložba postera

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Brzi napredak u industriji i tehnologiji doveo je do nove industrijske revolucije – Industrija 4.0. Radi se o digitalizaciji i automatizaciji u proizvodnji i razmjeni podataka što uključuje virtualno-fizičke sustave, Internet stvari i računarstvo u oblaku. Poster će predstaviti RFID tehnologiju za automatsku identifikaciju i praćenje objekata u realnom vremenu, koja je jedna od ključnih tehnologija za Industriju 4.0. RFID tehnologija koristi radiovalove za razmjenjivanje podataka između čitača i transpondera i omogućava komunikaciju između svih objekata u proizvodnji.

Biografija: 

Doc. dr. sc. Gordana Zeba od 1991. godine radi na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Docentica je na Zavodu za industrijsko inženjerstvo. Diplomirala je 1991. godine, magistrirala 2002. godine i doktorirala 2005. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika za područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo 2008. godine, a u zvanje docenta 2016. godine.  Bavi se istraživanjem u području planiranja i terminiranja proizvodnje, integracije RFID i ERP sustava, SCM. Sudjelovala je kao istraživač na nekoliko znanstvenih i stručnih projekata.  Autor  i  koautor  je  više  znanstvenih  i  stručnih  radova  objavljenih  u

časopisima i u zbornicima konferencija. Od 2012. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu nadležna je za pitanja pripreme i provedbe projekata koji se financiraju ili su predloženi za financiranje sredstvima iz EU fondova. Sudjelovala je kao projektna koordinatorica na tri EU projekta za razvoj ljudskih potencijala koje je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda.

Osobna web stranica:  http://www.sfsb.unios.hr/fakultet/ustroj/zii/gzeba

 

Mr. sc. Mirjana Čičak diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu (FER) u Zagrebu i magistrirala na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Radi na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na Zavodu za industrijsko inženjerstvo kao viši stručni suradnik. Aktivno sudjeluje u nastavi i realizaciji znanstvenih i stručnih projekata. Autor i koautor je na više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i u zbornicima konferencija. Radila je na tri EU projekta za razvoj ljudskih potencijala koje sufinancira Europski socijalni fond.

Osobna web stranica:  http://www.sfsb.unios.hr/fakultet/ustroj/zii/mcicak