Kada pogledamo srednjovjekovne utvrde, ne vidimo građevinu, nego vrijeme

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
19:00 - 20:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

            Tijekom izlaganja, predavač će govoriti o metodama istraživanja i načinu obnove srednjovjekovnih crkava, samostana te utvrda, inzištirajući na povezanosti između konstruiranja povijesnih činjenica i razumijevanju društvenih zbivanja za vrijeme kojih su rađene preinake. Ukazat će na nužnost uočavanja dizajnerskih promjena, dogradnji i promjena u okolišu, ali i degenerativna djelovanja potresa, poplava ili požara izazvanim udarima munja ili ratnim djelovanjima. Osvrnut će se na svoj dosadašnji rad na tom području.

Biografija: 

Zdenko Samaržija rođen 1964. godine u Požegi. Osnovnu školu završio u Koški, a gimnaziju u Našicama. Diplomirao filozofiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na istom fakultetu apsolvirao poslijediplomski studij hrvatske povijesti. Radio kao nastavnik u osnovnim i srednjim školama u Križu i Slatini te u Prvoj gimnaziji u Osijeku. Vodio Muzej Valpovštine i bio zaposlen u Parku prirode Papuk. Posljednjih godina neovisni je publicist, voditelj povijesnih istraživanja za konzervatorske i restauratorske studije, urednik monografija te feljtonist i kolumnist više elektronskih i tiskanih medija u zemlji u inozemstvu. Suradnik-scenarist Znanstvenoga programa HRT-a i Obrazovnoga programa Hrvatskoga radija. Bio je urednik u „Hrvatskoj riječi”, tjedniku Hrvata u Vojvodini te listu makedonske zajednice u Hrvatskoj. Autor više udžbenika za osnovnu i srednje škole u Hrvatskoj. Objavljuje u znanstvenim i stručnim časopisima u zemlji i inozemstvu; u časopisima prezentira rezultate dugogodišnjih istraživanja povijesti Slavonije, Baranje i Srijema. Zapaženi su tekstovi iz povijesti Katoličke crkve, toponimije, povijesne hidrografije, povijesne demografije te analize narodnosnih zajednica – osobito Nijemaca, Makedonaca, Srba, Mađara te Židova. Sudjelovao u radu niza stručnih i znanstvenih skupova te okruglih stolova na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini; Dani slavonskih šuma (2004.), Kongres arheologa Hrvatske (2004.), Dijalog istoričara i povjesničara (2004., 2005.), Euroclio (2003., 2004, 2005.), Nijemci u hrvatskom kulturnom krugu (2005., 2006., 2007., 2008., 2009.), Izučavanje holokausta u nastavi povijesti (2005., 2006.), Muzeji i književnost (2006.) … Kao predavač sudjelovao u radu stručnih skupova strukovnih udruga nastavnika povijesti Republike Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. U organizaciji ogranaka Matice hrvatske i drugih organizacija koje se bave kulturom drži predavanja, promovira knjige i otvara izložbe. Izviđački je instruktor.