Kviz iz povijesti za 5. i 6. razrede

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
17:00 - 18:30

Vrsta događaja: 

Kviz

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ

Sažetak: 

Kviz iz povijesti provodi se u dvije kategorije natjecatelja: peti i šesti razredi. Učenici su podijeljeni u grupe, a svaku grupu čine tri učenika. Pitanja će biti projicirana projektorom na platno, a učenici se između sebe u grupi smiju dogovarati. Sve grupe odgovaraju na sva (ista) pitanja i zaokružuju točne odgovore. Pitanja će biti koncipirana tako da učenici biraju između odgovora a), b), c) i d) te zaokružuju onaj koji je točan na unaprijed pripremljenom listu papira. Drugi tip pitanja su pitanja na koja se traži kratki odgovor. Komisija od tri člana imat će rješenja i zbrojiti točne odgovore svih pojedinih grupa. Bit će pripremljena i pitanja za pripetavanje u slučaju jednakog broja točnih odgovora. Svejedno je koliko će skupina učenika pristupiti natjecanju, ovisno o tome hoće li sudjelovati učenici iz područnih škola i općenito o broju zainteresiranih učenika. Učitelji čiji učenici sudjeluju na natjecanju NISU prisutni tijekom kviza, kao ni bilo kakva publika. Odgovori se zaokružuju kemijskom olovkom i jednom napisan odgovor nije moguće popravljati.

Biografija: 

Vinko Tadić  rođen je u Požegi  1983. godine.  Osnovnu školu i opću gimnaziju završio je u Požegi, a studij povijesti i arheologije na Sveučilištu u Zadru te je stekao zvanje profesora povijesti i diplomiranog arheologa. Do sada je sudjelovao na više, stručnih i znanstvenih skupova, javnih rasprava i okruglih stolova. Autor je niza pisanih radova koji se odnose na suvremenu povijest Požeške kotline. Doktorand je moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Zaposlen je kao učitelj povijesti u Osnovnoj školi „Dobriša Cesarić u Požegi“. Predsjednik je Povijesnog društva Požega i urednik stručnog časopisa Historia possegana novae themae  te Biblioteke fragmenti prošlosti.