Kič, voditeljica: Vera Čuže-Abramović

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
18:00 - 19:00

Vrsta događaja: 

Predavanje / Radionica

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

U predavanju/radionici "Kič u životu i umjetnosti" osvrnula bih se na izložbe "Kič naš svagdašnji" i "Facelook vremeplov" koje su se dotaknule svopće pojave kiča na svim društvenim razinama a onda i u umjetnosti kao pojava campa (kempa). "Kič naš svagdašnji " tematizira kič kroz politiku, dizajn plakata, fotografiju, slikarstvo, književnost, glazbu, društvene običaje i uporabu svakodnevnih predmeta koji nas okružuju. "Facelook vremeplov" bazira se na kiču na fejsu i društvenim mrežama općenito, progovara o prostituiranju osobnosti i narcisoidnosti, no paralelno uspoređuje slične pojave u vremenu kada nije bilo fejsa. U sklopu predavanja napravila bih kratki test "Što je kič?", Kahoot kviz i radionicu na temu kiča u kojoj će polaznici izrađivati razglednice.

Biografija: 

VERA ĆUŽE-ABRAMOVIĆ (Požega, 1966.) profesorica likovne umjetnosti, diplomirala razrednu nastavu na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.  Zaposlena u Gimnaziji, Požega i u Katoličkoj gimnaziji s pravom javnosti u Požegi. Od 2004. voditeljica je KRUG-a (kreativne radionice učenika gimnazije) S krugovcima je ostvarila 12 projekata i 12 izložbi. Članica je grupe Avangarda koja je osmislila metodičke vježbe za rad u predmetu likovna umjetnost.  Od 2002. godine voditeljica je međužupanijskog Aktiva. ). Od 2007. promovirana je u mentoricu u struci. Od 2009. Članica je Vijeća za kulturu i kulturna dobra pri HBK. Radila je recenzije udžbenika za likovnu umjetnost Fulir,Ćus, Zubek „Likovna umjetnost 1,2,3 i 4“ (nakladnik Alfa)i Jadranka Damjanov“Likovna umjetnost 1,2,3 i 4“( nakladnik Školska knjiga). Napisala je nekoliko predgovora izložbama (Robert Kail, Anita Grbavac-Jakobović, Željko Jančić-Zec). 2012. sudjelovala je na okruglom stolu „Rudina-prošlost u budućnosti“ u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Požegi.  Sudjelovala je na određivanju pragova prolaznosti za predmet likovna umjetnost. U suradnji s Udrugom “PožArt” organizirala je akcije za mlade u Požegi. Bila je suradnica na projektu Inkluzivni dizajn sa svojom grupom KRUG.