Vrijeme razglednica, voditeljica: Ivana Domanović

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
14:00 - 15:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

U radionici „Vrijeme razglednica“ sudjelovat će učenici srednjih škola. Tema radionice su razglednice koje prikazuju Požegu kroz 19. i 20. stoljeće, te povijesne okolnosti u kojima su razglednice nastale. Na početku radionice, Ivana Domanović, održat će uvodno predavanje uz pomoć PPT prezentacije čija će tema biti razglednice Požege kroz 19. i 20. stoljeće, njihova uloga i namjena te razne zanimljivosti. Predstavljene raglednice dio su Zbirke razglednica Odjela povijesti umjetnosti Gradskog muzeja Požega. Nakon predavanja, učenici će biti podijeljeni na nekoliko grupa (ovisno o broju sudionika). Svaka grupa će dobiti zadatak da uz određenu razglednicu koja se može vezati uz neki povijesni događaj, napišu tekst koji opisuje taj isti povijesni događaj, zanimljivosti o stanju u gradu, novim građevinama itd. Primjerice, ako razglednica potječe iz vremena Prvog svjetskog rata, onda se od učenika očekuje da prouče razglednicu i njen sadržaj te na poleđini napišu tekst upućen imaginarnoj osobi, ali tekst čiji sadržaj opisuje stanje u Požegi tijekom Prvog svjetskog rata. Svaka grupa će dobiti povijesne izvore koji će im pomoći u tom zadatku.Na kraju radionice slijedi predstavljanje svake grupe. Cilj ove radionice je da učenici saznaju nešto više o svom gradu u 19. i 20. stoljeću, prouče stare požeške razglednice te da se užive u ulogu i vrijeme pisanja razglednica.   

Biografija: 

Ivana Domanović rođena je 18.12.1985. godine u Požegi gdje je završila osnovnu i srednju školu nakon čega je upisala povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.Godine 2008. završila je tri godine na studiju povijest i filozofija i tako stekla naslov ''baccalaurea'', tj. prvostupnice povijesti i filozofije. Zatim je nastavila školovanje daljnje dvije godine na istom smjeru i fakultetu. Godine 2011. je diplomirala te stekla zvanje magistre edukacije filozofije i povijesti. U veljači 2013.g. je primljena u Gradski muzej Požega na stručno osposobljavanje za kustosa gdje je kasnije i volontirala te radila kao kustos i muzejski pedagog. Organizirala je i provodila razne edukativne muzejske radionice za učenike osnovnih i srednjih škola u sklopu brojnih domaćih i gostujućih izložbi.Od prosinca 2014. godine do lipnja 2016. godine radila je i kao učiteljica povijesti na osnovnoj školi „Dobriša Cesarić“. Član je Povijesnog društva Požega te sudjeluje u provedbi raznih projekata društva.