Sve ovo sam ja (lik žene u književnom vremeplovu), Manuela Kojić, Leopoldina Mijatović

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Predavanje i radionica

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Sadržaj: Festival znanosti

Cilj: Prikazati lik žene kroz povijesna razdoblja u književnosti na način da se odmaknemo od klasične interpretacije teme. Kroz glumu i kazivanje poezije na zanimljiv i dojmljiv način učenicima sedmih i osmih razreda približiti temu kako bi im ostalo u trajnom sjećanju pri obradi lektire u srednjoj školi.

Način realizacije:

1. Učenici čitaju odabrana književna djela hrvatske i svjetske književnosti te književne kritike. Istražuju dostupnu literaturu vezanu uz temu na internetu.

2. Dogovaramo se o načinu interpretacije teme. Pronalazimo i određujemo ulomke iz knjiga, pjesme ili citate koje će učenici interpretirati.

3. Vježbanje u paru (gluma, kazivanje poezije, ako se tema ne može obraditi na prva dva načina, kratko prepričavanje)

4. Izrada pp prezentacije (do 5 slajdova, popratni dio teme)

5. Predavanje

Metode rada:

-individualno istraživanje učenika

-rad u paru

Biografija: 

Manuela Kojić, dipl. knjižničar i prof. hrvatskoga jezika i književnosti

manuela.kojic@gmail.com

Radim u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama kao stručni suradnik, školski knjižničar. Imam 20 godina radnog staža. Prvih 10 godina radila sam u razredu kao profesor i u knjižnici, a zadnjih 10 godina sam samo u knjižnici. Kao stručni suradnik knjižničar uključena sam u kulturna događanja škole. Organiziram književne susrete, koordiniram s ostalim profesorima obilježavanje školskih događanja prema dogovorenim aktivnostima iz školskog kurikuluma, u suradnji s profesorima vodim u školskoj knjižnici predavanja i radionice na određene teme, organiziram izložbe, vodim evidenciju o provedenim natjecanjima od školske do državne razine, sudjelujem u izradi školskog godišnjaka i ostalih publikacija po potrebi,  u timu nekolicine profesora uređujem web stranicu škole i obavljam stručne knjižničarske poslove. Ostvarujem i suradnju s lokalnom zajednicom kao voditeljica dramske skupine Društva naša djeca Našice.

 

Leopoldina Mijatović, prof. hrvatskoga jezika i književnosti

mijatovic.lea@gmail.com

Rođena sam 8. lipnja 1968. u Osijeku. 1987. završavam Srednju školu Isidora Kršnjavoga u Našicama, smjer prirodoslovno-matematička gimnazija,a 1992. Filozofski fakultet u Osijeku, smjer Hrvatski jezik i književnost.

       Od 1992. radim u Srednjoj školi Isidora Kršnjavog u Našicama kao profesor hrvatskog jezika i književnosti.

      Zajedno s učenicima pohađam Govorničke škole u organizaciji Ministarstva prosvjete i  športa i Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva (1995., 1996., 2003.,2004.,2005.,2006.,2007.,2008.,2011.), dramsko pisanje u Školi stvaralaštva  1998., scensku radionicu na Novigradskom proljeću 1998., Forum kazalište – radionicu HCD-a 2006. Sudjelujem 2014.  s učenicima dramske skupine u projektu „Ruksak pun kulture“ na radionicama kazališta i Udruge za promicanje kreativnih aktivnosti mladih Tirena „Bijeg nije rješenje“. Surađujem 2011.  s Forumom za slobodu odgoja u projektu i natječaju „Možemo to riješiti!“.

        Mentor sam učenicima  u individualnom i skupnom scenskom izrazu na Državnom susretu Lidrano (1995.,1999.,2000.,2003.,2004.,2005.,2009.,2010.,2012.,2013., 2014.).

    Od 2008. sudjelujem na edukacijama i vrednovanju zadataka otvorenog tipa na ispitima državne mature koje organizira Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske  u prosudbi udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za srednju školu za školsku godinu 2014./15. te u stručnom usavršavanju što ga organizira AZZO (ICT Edu, županijska stručna vijeća za profesore Hrvatskoga jezika).