Utjecaj različitih čimbenika na brzinu kemijske reakcije, Tomislava Špehar

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:00 - 11:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Sažetak: 

Znamo da se neke kemijske reakcije događaju trenutno (eksplozije), a za neke je potrebno određeno vrijeme (korozija). Vanjskim čimbenicima, kao što su agregacijsko stanje, koncentracija reaktanata, ukupna površina reaktanata, temperatura i katalizatori, možemo utjecati na vrijeme odvijanja neke reakcije. Trajanje reakcije je važno u mnogim tehnolškim postupcima te utječe na ekonomičnost proizvodnje.

Cilj radionice: zainteresirati i motivirati učenike za eksperimentalni rad i uočavanje pojava u prirodi i vlastitom okruženju, razviti sistematičnost, urednost, timski rad te ukazati na važnost vođenja bilježaka kao i na mjere opreza pri izvođenju pokusa.

Biografija: 

Tomislava Špehar, profesor kemije  i biologije ( tomislava.spehar@skole.hr)

Rođena sam 13. siječnja 1967. u Orahovici. Živim u Feričancima gdje sam završila osnovnu školu. Nakon završene srednje škole, smjer matematičko-informatički, upisala sam Pedagoški fakultet, smjer biologija-kemija. Od 1993. godine radim u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama kao profesorica kemije. Osim redovne nastave svake godine pripremam učenike za natjecanje iz kemije te sudjelujem u različitim projektima: Ljepota kristalnih ploha – projekt Plive, projekti u organizaciji Nexe grupe te ove školske godine natjecanje Europske unije – Potrošačka učionica. Deset godina bila sam član županijskog povjerenstva za natjecanje iz kemije.

Publika (slobodan unos): 

3. i 4. te 7. i 8. raz. OŠ

Prostorija: 

Učionica za kemiju