Meteouređaji, Danijel Rončević

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Učenici će od osnovnih materijala izrađivati uređaje za mjerenje temperature zraka, tlaka zraka i brzine vjetra.

Biografija: 

Danijel Rončević, profesor fizike, informatike i tehničke kulture, OŠ kralja Tomislava Našice, droncevic82@gmail.com

Rođen sam 30. srpnja 1982. u Našicama. Od 1988.-1996. pohađao sam OŠ Josipa Jurja Strossmayera u Đurđenovcu, a srednju školu (opća gimnazija) pohađao sam u razdoblju od 1996-2000. Diplomirao sam na Odjelu za fiziku (smjer fizika i tehnička kultura s informatikom) 2007. godine. Cijeli radni staž (9 godina) proveo sam u Osnovnoj školi kralja Tomislava, Našice kao učitelj fizike i tehničke kulture.