Dolazak Hrvata u domovinu, Matija Ravlić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Sažetak: 

Kroz različite aktivnosti saznajemo informacije i zanimljivosti o životu kralja Tomislava. Dramatizacijom, slikama I tekstom te igrom I plesom prikazat će se život kralja Tomislava, dolazak Hrvata do Jadranskog mora te davni život Hrvata.

Biografija: 

Matija Ravlić, nastavnik razredne nastave, OŠ kralja Tomislava Našice, matija-ravlic@net.hr

Rođena sam 18. 12. 1958. godine. Osnovnu školu pohađala sam u Pleternici, a srednju školu u Požegi.Kao učiteljica razredne nastave radila sam u nekoliko područnih škola. U Osnovnoj školi Dore Pejačević počinjem raditi u stalnom radnom odnosu kao učiteljica razredne nastave u Područnoj školi. U Područnoj školi Gradac radila sam u kombinaciji prvog, drugog i trećeg razreda. Na početku školske godine 2005./2006. prelazim raditi u matičnu školu Osnovnu školu kralja Tomislava, gdje trenutno radim u 4. razredu. Uključena sam i aktivno sudjelujem u radu Učeničke zadruge Tomislav predvodeći sekciju Mali pčelari. U sklopu Učeničke zadruge Tomislav 2010. godine sa svojim učenicima sudjelovala sam na Državnom natjecanju Učeničkih zadruga u Opatiji.

Publika (slobodan unos): 

1., 2., 3., i 4. raz. OŠ