Tajne glagolskih vremena, Tanja Majdandžić, Branka Turza, Josipa Zebić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Sažetak: 

Zanimljivom prezentacijom predstavljamo glagolska vremena. Po jedan učenik predstavlja jedno glagolsko vrijeme u 1. osobi iznoseći zanimljivosti o tom obliku. U prezentaciji sudjeluje ukupno 8 učenika. Jedan uvodničar i sedam učenika za svako glagolsko vrijeme. Postoji mogućnost da se snimi edukativni spot na YouTube kanalu i da se prikazuje posjetiteljima. Na kraju se može odigrati igra kockarenje ili neki drugi kviz koji će izraditi učenici.

Biografija: 

Tanja Majdandžić, profesor hrvatskog jezika i književnosti, OŠ kralja Tomislava Našice, vmajdand@inet.hr

Rođena sam  22.7.1973. god. u Osijeku, gdje sam završila osnovnu i srednju (Medicinsku) školu. Pedagoški fakultet-smjer Hrvatski jezik i književnost upisala sam u rujnu 1992. godine, a diplomirala u lipnju 1997. U rujnu 1997. godine  zaposlena sam na radno mjesto učiteljice Hrvatskoga  jezika i Povijesti u Osnovnoj školi Milka Cepelića u Vuki. U studenom 1998. s izvrsnim sam uspjehom položila stručni ispit za zvanje učiteljice Hrvatskoga jezika. U lipnju 2004. sudjelovala sam u projektu „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“. Od rujna 2004.g. radim u Osnovnoj školi kralja Tomislava u Našicama. Tijekom svojeg rada u osnovnoj školi redovito sam sudjelovala na stručnim aktivima,vodila dramsko-recitatorsku skupinu te sudjelovala na LiDraN-u u dramskom, literarnom i novinarskom izričaju. Najviše sam uspjeha postigla u radu s učenicima u pojedinačnom scenskom izričaju, gdje sam jednom bila i na Državnom natjecanju. Redovito radim na svojem stručnom usavršavanju, te sam u siječnju 2009. godine vrlo uspješno  položila  informatički  tečaj  prema ECDL programu. Živim u Osijeku, udana sam i majka dvanaestogodišnjeg  dječaka.

 

Branka Turza, profesor hrvatskog jezika i književnosti, OŠ kralja Tomislava Našice, branka.turza@gmail.com

Rođena sam u Našicama  4. prosinca 1964. godine. U Našicama sam završila osnovnu i srednju školu (odgojno obrazovni smjer - zanimanje suradnik u nastavi ).

1983. po završetku srednje škole upisala sam Pedagoški fakultet u Osijeku – smjer Hrvatski jezik i književnost, a diplomirala 1989. i stekla naziv profesora hrvatskoga jezika i književnosti. Od 10. rujna 1990. do 9. travnja 1997. radila sam povremeno na neodređeno vrijeme u OŠ Dore Pejačević Našice -  na zamjenama -  pa sam tako neko vrijeme radila i kao knjižničarka u knjižnici spomenute škole. Po izgradnji nove školske zgrade ( 2001.), OŠ kralja Tomislava Našice, počela sam( u veljači 2002. ) napokon raditi samo na radnom mjestu učiteljice hrvatskoga jezika i tu radim i danas. Tijekom rada redovito sam sudjelovala na  skupovima stručnog usavršavanju ( školskim i županijskim ), a 2. prosinca 2009. dobila ECDL Start diplomu za uspješno položen informatički tečaj. U školi vodim dodatnu nastavu iz hrvatskoga jezika i pripremam djecu za Natjecanje. Više puta moji su učenici sudjelovali na županijskim natjecanjima i pokazali dosta dobre rezultate. Redovito sudjelujem i na Lidranu  s literarnim radovima učenika. Živim u Našicama , udana sam i majka trima djevojkama.

 

Brankica Živković, profesor hrvatskog jezika, OŠ kralja Tomislava Našice, brankica.pavic@gmail.com

Rođena sam 19. 8. 1984. u Našicama gdje sam završila osnovnu školu te opću gimnaziju. Studirala sam od 2003. do 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku, smjer Hrvatski jezik i književnost te diplomirala s odličnim 16. svibnja 2008. godine.  Za svoj diplomski rad dobila sam 27. svibnja 2008. godine Rektorovu nagradu. Od 1. rujna 2008. godine u stalnom sam radnom odnosu s punim radnim vremenom u OŠ kralja Tomislava Našice na mjestu učiteljice Hrvatskoga jezika.  Redovito sudjelujem s učenicima na literarnim natječajima, smotrama LiDraNO te natjecanjima u poznavanju hrvatskoga jezika. Više sam puta s učenicima nastupila i na županijskim razinama. Redovito se stručno usavršavam, individualno te u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Radila sam na više školskih priredaba i projekata. Od 2013. godine bila sam mentorica dvjema profesoricama hrvatskoga jezika za vrijeme pripravničkoga staža. Od 2011. godine voditeljica sam Novinarske skupine škole te redovito sudjelujem u uređivanju školske mrežne stranice. Supruga sam te majka dvogodišnje kćeri.

Publika (slobodan unos): 

6., 7. i 8. raz. OŠ