Minijaturni vrt u staklenci, Nataša Kruljac, Dubravka Zubak, Kristina Vojtek

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Sažetak: 

Na radionicu ćemo donijeti već jedan pripremljeni minijaturni  vrt. Objasnit ćemo kako se uspostavlja kružni tok vode i zraka. Također ćemo pripremiti dosta praznih staklenki, šljunka, humusa i bilja za kreiranje vrtova koji će zainteresirani pojedinci sami raditi. Paralelno s minijaturnim vrtom raditi ćemo i pokus „Magla u boci“. Uz pomoć ovog pokusa ukazat ćemo na probleme koje uzrokuju ispušni plinovi u našoj atmosferi. Usporediti ćemo uvjete u minijaturnom vrtu i zamagljenoj plastičnoj boci.

Biografija: 

Nataša Kruljac, dipl. ing. prehrambene tehnologije, profesor kemije, OŠ kralja Tomislava Našice, naca.kruljac@gmail.com 

Diplomirala na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku. 2001. polagala je razliku pedagoških predmeta na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. 2005. zasnivam radni odnos u OŠ I. B. Mažuranić, Koška na nepuno radno vrijeme kao učiteljica kemije, gdje i danas radim. 2010. zasnivam radni odnos u OŠ. kralja Tomislava, Našice u svrhu popunjavanja satnice do punog radnog vremena. 2013. sam imenovana za učitelja mentora. U OŠ kralja Tomislava radim i kao voditelj učeničke zadruge „Tomislav“. 2011. naša učenička zadruga bila je pozvana na državnu smotru učeničkih zadruga u Opatiju. Bila sam mentorica učenici sedmog razreda koja se prijavila na istraživačko natjecanje u eksperimentalnom rješavanju znanstvenih problema. Pozvane smo na državni turnir koji se održao 14.01.2017. godine na FER-u u Zagrebu.

 

Dubravka Zubak, profesor biologije i kemije, OŠ kralja Tomislava Našice, dubravka.zubak@gmail.com

Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku program studija

biologije i kemije. Moje prvo radno mjesto na pola radnog vremena je u Gimnaziji I.Z. Dijankovečkoga u Križevcima 1993.g. kao profesor kemije. 1994.g. počinjem raditi u OŠ Stjepana Radića u Čaglinu  i predajem prirodu,biologiju i kemiju. Voditelj sam školskog preventivnog programa  od 2001.g do 2006.g. Osnivam  Eko-grupu s kojom postižem odlične rezultate.  Dva puta odlazimo na Državno natjecanje  Pokret prijatelja prirode  „Lijepa  naša“ ,  Orebić,  27.-29.svibnja 1999.g,   Novalja, 13.-15.svibnja 2004.g. 2006.g. nakon dugih 12 godina putovanja dobila sam posao na neodređeno puno radno vrijeme u OŠ kralja Tomislava, Našice .

 

Kristina Vojtek, dipl. ing. prehrambene tehnologije i procesnog inžinjerstva, OŠ kralja Tomislava, kristina.vojtek@hotmail.com

Diplomirala na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku. Radila u Našičkom vodovodu kao tehnolog kontrole i kvalitete. Radila kao profesorica prehrambene skupine predmeta u SŠ Isidora Kršnjavoga u Našicama. Trenutno zaposlena kao nastavnik biologije i kemije u OŠ kralja Tomislava u Našicama.

Publika (slobodan unos): 

5., 6. i 7. raz. OŠ