Srednjovjekovni vitezovi, Đurđica Pavlović, Sandra Hvizdak, Josip Kanis, Vlado Grgić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Cilj naših aktivnosti je približiti život vitezova kroz dulji period povijesti( odrastanje, obuka), njihove opreme (od žičane košulje do mača ) i način ratovanja.

Biografija: 

Đurđica Pavlović, magistra edukacije hrvatskog jezika i povijesti, OŠ kralja Tomislava Našice, djurdjica.pavlovic@gmail.com

Rođena sam 2. srpnja 1987. u Našicama. Živim u Velimirovcu, mjestu nedaleko grada Našica.  Osnovnu i srednju školu završila sam u istoimenom gradu s odličnim uspjehom. Srednju školu (opću gimnaziju) završila sam 2006. godine i iste godine upisala Filozofski fakultet, dvopredmetni smjer hrvatskog jezika i književnosti i povijesti. Diplomirala sam 2011. godine te obranila rad iz povijesti pod nazivom Antički Split. U  listopadu 2011. godine krenula sam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnoj školi kralja Tomislava, no od mjeseca siječnja 2012. godine zaposlena sam u srednjoj školi na mjesto profesorice hrvatskog jezika i književnosti i povijesti. U veljači 2013. godine s odličnim uspjehom položila sam državni ispit iz povijesti s odličnim uspjehom. Od rujna 2014. godine zaposlena sam u Osnovnoj školi kralja Tomislava na mjestu nastavnice povijesti. Redovita sam u stručnim usavršavanjima, sudjelovala sam u stručnim aktivima i redovito pripremam učenike za natjecanja iz povijesti.

 

Sandra Hvizdak, profesor povijesti i hrvatskog jezika i književnosti, OŠ kralja Tomislava Našice, shvizdak@gmail.com

Završila osnovnu i srednju školu u Našicama.Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 11. srpnja 2003. studij povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti. Položila stručni ispit u Osijeku 8. studenog 2005.g. za zanimanje učitelja povijesti i hrvatskog jezika. Napredovala u zvanje učitelj mentor 7. veljače 2014. Radim u Osnovnoj  školi kralja Tomislava u  Našicama od 1. rujna 2003.g. do danas.

 

Josip Kanis, magistar edukacije likovne kulture, OŠ kralja Tomislava Našice, y.kanis@gmail.com

2011. Završio diplomski studij Likovne kulture na Umjetničkoj akademiji u Osijek. Izložbe: 2010. 1+1 Izložba profesora i studenata Umjetničke akademije u Osijeku,Galerija Kazamat. 2010. Slavonsko Bijenale, Galerija Likovnih Umjetnosti Osijek. 2012. Slavonsko Bijenale, Galerija Likovnih Umjetnosti Osijek, 2013. STARTER II., Arheološki muzej Osijek

 

Vlado Grgić, predsjednik Reda vitezova Ružice grada.