E – nastava. Nastava budućnosti, Gordana Cvijetović, Mirta Rilko, Anita Zavada

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:10 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Webnastava , kviz pomoću pametnog telefona i brzog interneta.

Biografija: 

Gordana Cvijetović, profesor vjeronauka, OŠ kralja Tomislava Našice, gordana.cvijet@gmail.com  

Osnovnu školu završila u Našicama. Završila srednješkolsko obrazovanje u SŠ Izidor Kršnjavi u Našicama, kulturno- umjetnička struka. Nakon toga upisujem studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu i stječem zvanje profesor vjeronauka. Od 1992. do 2002. radim u OŠ Dora Pejačević u Našicama kao vjeroučiteljica. 2002. godine kada je osnovana OŠ kralja Tomislava  Našicama, prelazim raditi u novu školu i radim tamo kao vjeroučiteljica sve do danas.

 

Mirta Rilko, profesor vjeronauka, OŠ kralja Tomislava Našice, mirta.rilko@gmail.com

Ddiplomirala je 11. siječnja 1997. godine na Teologiji u Đakovu, Katolički bogoslovni fakultet. Radi u Osnovnoj školi kralja Tomislava u Našicama. Član je župnog zbora Snaga Duha i suradnica u župnoj katehezi za učenike 6. i 7. razreda u Župi svetog Antuna Padovanskog u Našicama. Sudjeluje u pripremanju liturgijskog slavlja Prve pričesti u Župi svetog Antuna Padovanskog u Našicama i Župi Gospe Fatimske u Velimirovcu. Član Državnog povjerenstva, Biskupijskog povjerenstva i Županijskog povjerenstva za provedbu Natjecanja iz vjeronauka – vjeronaučna olimpijada učenika/ca osnovnih škola. Objavljen članak Vjeroučitelj – učitelj ili svjedok? u župnom listu Dar broj 1, godina 2003. Član Župnog pastoralnog vijeća od 23. lipnja 1997. do 22. rujna 2011.

 

Anita Zavada, dipl.teolog, OŠ kralja Tomislava Našice,  anitagorera@gmail.com

Diplomirala 2004. na Teologiji u Đakovu.  Radi kao vjeroučiteljica u Osnovnoj školi kralja Tomislava u Našicama od 2003. godine. Suradnica u župnoj katehezi za učenike 6. i 7. razreda u Župi svetog Antuna Padovanskog u Našicama. Sudjeluje u pripremanju liturgijskog slavlja Prve pričesti u Župi svetog Antuna Padovanskog u Našicama i župi Sv. Marka evanđeliste u Markovcu. Duži niz godina pisala teološke članke objavljivane u župnom listu Dar. Za vrijeme studija sudjelovala kao savjetnik i voditelj susreta prevencije ovisnosti u Đakovu. Godinu dana sudjelovala kao suvoditelj Unicefove radionice za prevenciju vršnjačkog nasilja u osnovnim školama.