Slovački kalendarski običaji, Ana Marošević, Sandra Kralj, Tatjana Buha

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
OP

Sažetak: 

Power Point prezentacija na navedenu temu  i izložba fotografija slovačkih kalendarskih običaja  u kojima su sudjelovali učenici OŠ kralja Tomislava Našica i PŠ Markovca i demonstrativni prikaz učenika prvosvibanjskog običaja.

Biografija: 

Ana Marošević rođ. Žagar, mag. slovačkog jezika i književnosti i glazbene kulture, OŠ kralja Tomislava Našice, ana.marosevic1@skole.hr

Rođena 29. 09. 1967. Srednju školu- gimnaziju završila je u Osijeku a petogodišnji visokoškolski studij u Republici Slovačkoj, gdje je diplomirala slovački jezik i književnost  i glazbenu kulturu. 1994. položila državni stručni ispit u RH.  Od 2001. je imenovana za stalnog sudskog tumača za slovački jezik na Županijskom sudu u Osijeku. Usavršavala se na seminarima i stručnim skupovima za učitelje u Hrvatskoj i Slovačkoj. U školstvu je već 24 godine , u OŠ kralja Tomislava Našice i PŠ Markovac je na radnom mjestu učitelja slovačkog jezika i kulture i aktivno sudjeluje na svim školskim priredbama i na gradskim manifestacijama kao što je obilježavanje Europskog dana jezika, božićne i uskrsne priredbe i dr. Uspješno je sudjelovala na međunarodnim literarnim natječajima gdje je sa svojim učenicima je osvojila visoke rezultate. Od 2001. do 2005. predavala je slovački jezik na Sveučilištu J. J. Strossmayera Osijek na katedri knjižničarstva. Piše za časopise Prameň (Izvor), i Školske novine i aktivno se služi slovačkim, češkim i engleskim jezikom.

 

Sandra Kralj, Dr.Sc. etnologije., Slovački centar za kulturu Našice, slovackicentar-ravnatelj@os.t-com.hr

Rođena je u Našicama 1972. gdje je završila osnovnu i srednju školu. Petogodišnji magistarski dvopredmetni studij slovačkog jezika i literature, te etnologije završila je na Filozofskom fakultetu u Nitri u Slovačkoj. Magistrirala je na temu Povijesni i etnokulturni razvoj Slovaka v Hrvatskoj. Na Katedri etnologije i etnomuzikologije sveučilišta u Nitri tokom trogodišnjeg doktorantskog studija bavi se identitetom, posebno etničkim identitetom Slovaka u RH. 2009. obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Utjecaj društveno-kulturnih institucija na etnički identitet Slovaka u Hrvatskoj na primjeru slovačke manjine u naseljima Jelisavac i Markovac. Članica je Etnološkog društva Slovačke. 2011. imenovana je stalnim sudskim tumačem za slovački jezik. Zaposlena u Slovačkom centru za kulturu Našice na mjestu ravnatelja od 2011. godine. Urednica slovačkog časopisa Pramen od 2014. Autor je nekoliko studija i recenzija knjižnih izdanja kao i slovačkih prijevoda publikacija o Slovacima. Sudionica je brojnih međunarodnih konferencija te etnoloških istraživanja. Dvogodišnje iskustvo na europskim projektima stječe sudjelovanjem na projektu Slovake.eu. Od slovačka Agencije za podršku istraživanja i razvoja 2016. godine ostvaruje certifikat ocjenjivača projekata te obavlja poslove evaluacije. Dobitnica je priznanja Saveza Slovaka i Matice slovačke Markovac Našički za dugogodišnji rad u očuvanju slovačke manjinske kulture i jezika u RH.

 

Tatjana Buha, mag. muzeologije i upravljanja baštinom, mag. edu. slovakistike te Bc. Arheologije, Slovački centar za kulturu Našice, tatjana.buha89@gmail.com

Rođena je 27. rujna 1989. godine u Našicama. Osnovnu školu pohađala je u Markovcu Našičkom i u Našicama. U Našicama 2004. godine upisuje Opću gimnaziju, a nakon završetka srednje škole upisuje se na studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojemu je diplomirala 2014. godine. Po zvanju je magistra muzeologije i upravljanja baštinom, magistra edukacije slovakistike te sveučilišna prvostupnica arheologije.

Od 2014. godine zaposlena je na mjesto kustosa u Slovačkom centru za kulturu Našice, gdje djeluje na području očuvanja kulturne baštine Slovaka u Hrvatskoj, prevodi tekstove za časopis Prameň, sudjeluje u organizaciji predavanja, izložbi i istraživanja. Od svoje pete godine članica je SKUU „Franjo Strapač“ i dugogodišnja članica Matice slovačke Markovac Našički. U dvadesetogodišnjem radu u slovačkoj udruzi aktivno je djelovala kao plesačica, solo pjevačica, voditeljica mnogobrojnih konferansi lokalnih, državnih i međunarodnih kulturnih događanja, glazbenica, a po završetku studija preuzima vođenje svih triju plesnih sekcija i dužnost tajnice udruge.