Mobiteli budućnosti, Perka Gabajček, Ksenija Mamilović, Ana Katruša, Zorica Kljajić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Sažetak: 

Prezentirati novu tehnologiju (haptički zaslon) koja će se u budućnosti primjenjivati na mobitelima, tabletima, navigacijama u automobilima i drugim uređajima sa zaslonom osjetljivim na dodir.

Biografija: 

Perka Gabajček, profesor njemačkog jezika i književnosti i povijesti, OŠ kralja Tomislava Našice, pegy23@gmail.com

Rođena sam 26. rujna 1985. godine u Banja Luci, Bosna i Hercegovina. Nakon završene osnovne škole u Njemačkoj upisujem srednju školu u Našicama, smjer Trgovina i prodavač. Nakon toga završavam doškolovanje za komercijalistu. Godine 2004. upisujem Filozofski fakultet u Osijeku, smjer Njemački jezik i književnost i povijest, gdje 2010. godine stječem zvanje profesora njemačkog jezika i književnosti i povijesti. Još kao apsolvent, 2009. godine zapošljavam se u Srednjoj školi Isidora Kršnjavog u Našicama na radnom mjestu profesora njemačkog jezika. Godine 2010. zapošljavam se u Osnovnoj školi kralja Tomislava u Našicama, na radnom mjestu učitelja njemačkog jezika, gdje i danas radim. Godine 2011. polažem stručni ispit za učitelja njemačkog jezika te se nastavljam stručno usavršavati u ustanovi u kojoj radim i izvan nje.

 

Ksenija Mamilović, profesor engleskog jezika i književnosti i povijesti, OŠ kralja Tomislava Našice, kmamilovic@gmail.com

Rođena sam 20. lipnja 1983. godine u Našicama. Nakon završene osnovne škole upisala sam srednju školu u Našicama, smjer Opća gimnazija. 2001. godine upisala sam Filozofski fakultet u Osijeku, smjer Engleski jezik i književnost i povijest te 2006. godine stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti i povijesti. Od 2005. godine radila sam u nekoliko škola na radnom mjestu učitelja engleskog jezika i povijesti. Od 2009. godine radim u Osnovnoj školi kralja Tomislava u Našicama, na radnom mjestu učitelja engleskog jezika. 2010. godine sam položila stručni ispit za učitelja engleskog jezika te se nastavljam stručno usavršavati u ustanovi u kojoj radim i izvan nje.

 

Ana Katruša, profesor engleskog jezika i književnosti i povijesti, OŠ kralja Tomislava Našice, ana.katrusa@gmail.com                     

Rođena sam 24. srpnja 1983. godine u Našicama. Nakon završene osnovne škole upisujem srednju školu u Našicama, smjer Opća gimnazija. Godine 2002. upisujem Filozofski fakultet u Osijeku, smjer Engleski jezik i književnost i povijest, gdje 2007. godine stječem zvanje profesora engleskog jezika i književnosti i povijesti. Još kao apsolvent, 2006. godine zapošljavam se u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Vinkovcima na radnom mjestu učitelja engleskog jezika i povijesti. Godine 2008. zapošljavam se u Osnovnoj školi kralja Tomislava u Našicama, na radnom mjestu učitelja engleskog jezika, gdje i danas radim. Godine 2009. polažem stručni ispit za učitelja engleskog jezika te se nastavljam stručno usavršavati u ustanovi u kojoj radim i izvan nje. U listopadu 2016. godine promovirana sam u zvanje učitelj mentor.

 

Zorica Kljajić, mag. ing. Strojarstva, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, kljajic.zorica@gmail.com     

Rođena sam 11. svibnja  1992. godine u Banja Luci, BiH. Do 8. godine sam odrastala u Njemačkoj, a do 2010. nastavljam školovanje u Našicama. Nakon završene jezične gimnazije, upisujem studij strojarstva u Zagrebu sa smjerom Mehatronike. 2014. godine završavam preddiplomski dio studija, nakon čega jedan semestar diplomskog studija provodim na Tehničkom Sveučilištu Darmstadt (Njemačka). Od ožujka 2016. do siječnja 2017. radim stručnu praksu i izrađujem diplomski rad u poduzeću Edag Engineering u Fuldi (Njemačka). Diplomirat ću u Zagrebu u ožujku 2017. s temom Haptičke povratne veze u ekranima na dodir, čime se teži pratiti razvoj modernih tehnologija današnjice.          

Publika (slobodan unos): 

4.-8. raz. OŠ