Koliko smo tolerantni?, Iva Ramljak

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
19:05 - 19:35

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

OP

Sažetak: 

Predavanje prikazuje povijesni put razvoja inkluzije u Republici Hrvatskoj, od segregacije preko integracije. Poseban naglasak je stavljen na odnos prema osobama s posebnim potrebama kroz povijest te na moderne trendove u institucionalizaciji, obrazovanju i slobodnom vremenu djece i osoba s posebnim potrebama.

Biografija: 

Iva Ramljak, profesor defektolog, OŠ kralja Tomislava Našice, iramljak1@gmail.com  

Rođena 1977. godine u Zagrebu. 2003. godine diplomirala na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu kao prof. defektolog, smjer poremećaji u ponašanju. Od 2011. godine radi u Osnovnoj školi kralja Tomislava u Našicama kao stručni suradnik defektolog. Osim poslova koje obavlja kao stručni suradnik u školi, član je CAP tima  (Child Assault Prevention) te aktivno provodi sve CAP programe (Osnovni, Teen i Special Needs). Surađuje s Udrugom osoba s invaliditetom Našički cvijet na provođenju programa vezanih uz sprečavanje nasilja među djecom i edukaciji pomoćnika u nastavi.

Prostorija: 

Likovni salon