Obitelj kroz vrijeme, Ivana Šteković

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
18:20 - 19:05

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

OP

Sažetak: 

Kratak pregled strukture i uloge obitelji kroz vrijeme, u odnosu na društvene, gospodarske, kulturne i druge prilike među ljudima.

Biografija: 

Ivana Šteković, mag. ped., OŠ kralja Tomislava Našice, ivana.stekovic7@gmail.com

Rođena sam 30.8.1987. u Zadru. Osnovnu i srednju školu sam završila u Našicama. Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smjer Pedagogija, 2012. godine. U Osnovnoj školi kralja Tomislava Našice zaposlena sam od 2014. godine na mjestu stručni suradnik pedagog.

Prostorija: 

Likovni salon