Generacijski jaz: koliko smo različiti?/Ta današnja mladež!, Ivana Ostrički

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
18:00 - 18:20

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

OP

Sažetak: 

Usporednom analizom prikazat ćemo sociološka i kulturološka obilježja poslijeratnih generacija s ciljem uočavanja njihovih sličnosti i različitosti te s posebnim naglaskom na odnos tinejdžera i roditelja.

Biografija: 

Ivana Ostrički, prof. hrvatskoga jezika i književnosti i dipl. knjižničarka, OŠ kralja Tomislava Našice,ivana.ostricki@gmail.com

 

Rođena sam  1. prosinca 1979. u Našicama, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. 2003. godine diplomirala sam na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje diplomirani knjižničar i profesor hrvatskoga jezika i književnosti. Od rujna 2003. zaposlena sam na radnom mjestu stručnog suradnika knjižničara u Osnovnoj školi kralja Tomislava u Našicama. Stručni sam ispit položila 2006. godine pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a dopunski ispit za diplomirane knjižničare pri Ministarstvu kulture 2013. Promovirana sam u zvanje stručnog suradnika knjižničara mentora 2014. Održala sam više predavanja i prikaza prakse na stručnim školskim aktivima te Županijskom aktivu osnovnoškolskih knjižničara, Međužupanijskom aktivu psihologa, Županijskom aktivu razredne nastave i Aktivu knjižničara našičkog kraja. Na Proljetnoj školi školskih knjižničara (Primošten, 2015.) održala sam radionicu Medijska pismenost kroz kritičko mišljenje i osobni doživljaj, a na znanstveno-stručnom skupu Dijete, knjiga, mediji (Split, 2016.), s kolegicom Anom Kuric, prikaz školskog programa informacijske pismenosti i razvijanja vještina čitanja i učenja - Putovanje kroz znanje, koji u školi provodimo od 2011. godine. Koordinirala sam više školskih, državnih i međunarodnih aktivnosti i projekta (Dani otvorenih vrata škole; Obiteljska čitaonica; Noć u knjižnici; Priča na dar; Svatko je jedinstven (Udruga gluhoslijepih osoba Dodir, Osijek); Čitamo mi, u obitelji svi (Hrvatska mreža školskih knjižnica); Bookmark Exchange Project (IASL, 2011.); The Art of  Book (Gliwize, Poljska, 2008.).

U travnju 2015. godine upisala sam Doktorski studij Izdavaštvo i mediji na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Područje mog znanstvenog interesa je nakladništvo za djecu i mlade te razvoj akademskih kompetencija mrežne generacije i utjecaj medija na djecu i mlade.

Prostorija: 

Likovni salon