Mjere za vrijeme, Renata Pintar

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:05 - 11:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Sažetak: 

Učenici 2. razreda kuhara će naučiti gospodarske metode za obračun dana kod izračuna kamata po kreditima, i na tekućem računu.

Biografija: 

Renata Pintar ( renata.pintar@skole.hr)

Radim u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga od 2003. godine kao nastavnica matematike i informatike.

Tijekom rada u školi uključena sam u sve aktivnosti Stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike naše škole.

Tijekom rada polagala sam dodatne certifikate: ECDL osnovni moduli, ECDL napredni moduli, Carnetov tečaj za izradu tečaja u Moodle-u.

Od 2011. sam voditeljica školskog stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike

Od 2011. do 2016. godine redovito sam sudjelovala u edukacijama i vrednovanjima ispita državne mature u NCVVO kao ocjenjivač i kao moderator.

Od 2015. godine sam napredovala u zvanje profesor mentor matematike i informatike.

Publika (slobodan unos): 

2. razred kuhara

Prostorija: 

Učionica za matematiku