Vrijeme kroz fotografiju i fotografija kroz vrijeme – Našičani okom fotografa, Jasna Jurković

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00

Vrsta događaja: 

Izložba

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP

Sažetak: 

Zavičajni muzej Našice posjeduje vrijednu zbirku fotografija, među kojima se posebno ističu fotografije Našičana, nastale u vremenskom rasponu od druge polovice 19. stoljeća do danas. Na tim se fotografijama zrcali ne samo povijest fotografije kao medija, već se vjerno dokumentiraju i promjene društvenih odnosa, način odijevanja i slično. Dio fotografija nastao je u našičkim fotografskim atelierima, među kojima je posebno važna bila fotografska radnja obitelji Ollrom. Na fotografijama su zabilježeni likovi naših predaka i suvremenika, među kojima i brojne osobe koje su svojim radom zadužile naš zavičaj. Cilj je izložbe istaknuti dokumentarnu važnost fotografija u dokumentiranju proteklog vremena i života ljudi našega grada.

Biografija: 

Jasna Jurković, dipl. etnologinja i arheologinja

Zavičajni muzej Našice

e-pošta: jasna@zmn.hr

 

Rođena 21. srpnja 1962. u Zagrebu. Osnovnu školu završila u Feričancima a srednju u Našicama. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila dvopredmetni studij etnologije i arheologije te stekla stručni naziv diplomirana etnologinja i arheologinja. Od 1999. godine zaposlena u Zavičajnom muzeju Našice.  Članica je Udruge za hrvatsku povjesnicu u Našicama. U fokusu interesa je istraživanje zavičajne baštine (etnografske, arheološke, povijesne) našičkog kraja  koju objavljuje u lokalnim časopisima, katalozima izložbi, stručnim publikacijama i zbornicima te  prezentira na stručnim i znanstvenim skupovima, kao i  suradnja s lokalnim kulturno-umjetničkim društvima  i pojedincima koji se bave očuvanjem etnografske i druge zavičajne baštine.