Vrijeme kroz fotografiju i fotografija kroz vrijeme - Našice okom fotografa, Renata Bošnjaković

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00

Vrsta događaja: 

Izložba

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP

Sažetak: 

Razglednice/fotografije vjerno ocrtavaju izgled nekog grada, naselja, objekta i bilježe sve promjene – nestanak kuća, ulica, spomenika, ali i nastanak novih vizura s novim prolaznicima, slučajno ili namjerno ulovljenim u objektivu fotoaparata. Suočeni s ubrzanim razvojem Našica, izložbom ćemo prikazati izgled grada od kraja 19. stoljeća do današnjih dana. Uporabom starih razglednica iz Zbirke razglednica i čestitki Zavičajnog muzeja Našice dokumentirat će se nekadašnji izgled dijelova grada, ulica i građevina. Fotografiranjem recentnog stanja napravit će se paralela između nekadašnjeg i sadašnjeg stanja. Svaki plakat sadržavat će vizualni prikaz jednog motiva grada kroz povijest s kratkim tekstualnim objašnjenjem o sadržaju prikaza i vremenu nastanka snimka. Cilj je izložbe istaknuti dokumentarnu važnost razglednica/fotografija, koje zrcale prošlost mjesta i svjedoče o njegovim mijenama kroz vrijeme.

Biografija: 

Renata Bošnjaković, dipl. povjesničarka i viša knjižničarka

Voditeljica Odjela muzejske knjižnice Zavičajnog muzeja Našice

e-pošta: renata@zmn.hr

 

Rođena 26. travnja 1970. godine u Orahovici. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završila u Našicama. Diplomirala na Odsjeku za povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine i stekla stručni naziv diplomirani povjesničar diplomom jednopredmetnog studija povijesti. Iste godine diplomirala na dodatnom Dodiplomskom studiju knjižničarstva na Odsjeku za informacijske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stekla stručni naziv diplomirani knjižničar. Od 1998. godine zaposlena u Zavičajnom muzeju Našice kao kustos/knjižničar, sljedeće godine postaje voditeljica Odjela muzejske knjižnice, a 2013. godine stječe zvanje višeg knjižničara. Dobitnica je Nagrade Eva Verona, koju dodjeljuje Hrvatsko knjižničarsko društvo  mladim članovima za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke (2004.). Članica je Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema i Uredništva njihova stručnog časopisa Knjižničarstvo te Muzejske udruge istočne Hrvatske. Tajnica je Udruge za hrvatsku povjesnicu u Našicama i Ogranka Matice hrvatske u Našicama. Sudjeluje u radu Komisije za muzejske i galerijske knjižnice i Komisije za zavičajne zbirke unutar Hrvatskog knjižničarskog društva. U fokusu interesa je istraživanje zavičajne baštine našičkog kraja, koju objavljuje u lokalnim časopisima, katalozima izložbi, stručnim publikacijama i zbornicima te prezentira na stručnim i znanstvenim skupovima.