Cijepljenje masline, Šime Marcelić

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
12:00 - 14:00

Vrsta događaja: 

Predavanje / Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Cijepljenje masline je važna mjera u agronomiji kojom se uvode druge sorta masline u proizvodnji za povećanje prinosa masline. Cilj radionice je učenicima 8 razreda osnovne škole da im se opiše način cijepljenja masline. U školsko vrt ćemo organizirati demonstraciju cijepljenja masline. 

Biografija: 

Šime Marcelić rođen je 02. ožujka 1986. godine u Zadru. Pohađao je osnovnu školu „Valentin Klarin“ u Preku. Završio je srednju medicinsku strukovnu školu „Ante Kuzmanić“ u Zadru i stekao stručno zvanje zdravstveno- laboratorijski tehničar 2004. godine. Na Agronomski fakultet u Zagrebu upisuje se 2005. godine,  preddiplomski studij Hortikulture, završava 2008. godine, završni rad uz mentorstvo izv. prof. dr. sc. Đanija Benčića na temu: Morfološko-gospodarske karakteristike udomaćenih sorata masline na otoku Ugljanu. (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841671). Iste godine upisuje diplomski studij smjer Voćarstvo na istom fakultetu, završava 2013. obrano diplomskog rada na temu: Morfološke karakteristike udomaćenih sorti masline u Poljani i Sutomišćici na otoku Ugljanu uz mentorstvo izv. prof. dr. sc. Đanija Benčića. (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841917). Na agronomskom Fakultetu upisuje doktorski studij Poljoprivrednih znanosti 2015.Završio je tečaj za degustatora maslinovog ulja 2011. godine  i aktivno sudjeluje u radu panela senzornih analitičara maslinovog ulja „Olea“  u  Zadru. U sklopu rada udruge imao je više stručnih predavanja iz maslinarstva na temu; rezidbe, zaštite, uzgoja i cijepljenja masline. Područan znanstvenog zanimanja su mu maslinarstvo i uljarstvo i unaprijeđenje maslinarske proizvodnje u Hrvatskoj.Član je ISHS (International Society for Horticultural Science) i na internacionalan Olive Symposium prestao je  rad vezan uz istraživanje na sortama masline (https://scholar.google.hr/citations?view_op=view_citation&hl=hr&user=GfB...) i   (https://scholar.google.hr/citations?view_op=view_citation&hl=hr&user=GfB...).