Prehrambeni vremeplov, Ana Marušić i Lucija Štrkalj

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
17:15 - 17:45

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ

Sažetak: 

Prehrambeni vremeplov je prezentacija namijenjena djeci uzrasta do četvrtog razreda osnovne škole te će na taj način bit prilagođena toj dobi. Primarni cilj je prikazati prehrambene navike čovjeka tijekom cijele ljudske povijesti na zabavan način koji će biti osnovan na znanosti. Počevši od prapovijesti pa do uspostavljanja lovačkih i sakupljačkih skupina približit ćemo im način života ljudi u primarnim nastambama. Osvrnut ćemo se na biljne vrste koje su kultivirali te životinje koje su lovili i kako je njihova prehrana utjecala na svakodnevni život. Na sličan način ćemo im približiti način prehrane kroz ostala povijesna razdoblja sve do 21. stoljeća. Istaknut ćemo najvažnija obilježja, ali i zanimljivosti koje su karakteristične za svako razdoblje.

Biografija: 

Marušić Ana rođena je 27.01.1995. godine u Splitu. Osnovnu školu pohađala je u mjestu Orij, potom je upisala I. Gimnaziju u Splitu. Svoje srednjoškolsko obrazovanje je završila 2012./2013. godine s odličnim uspjehom. Upisala je Prehrambeno-biotehnološki fakultet, studij Nutricionizam. Aktivno sudjeluje u radu studentske udruge Probion u kojoj obnaša funkciju koordinatora za studij Nutricionizam. Volontirala je na brojnim konferencijama i kongresima  između kojih bi izdvojila Međunarodni kongres nutricionista u Zadru koji se održao 2016. godine. Sudjelovala je u brojnim projektima kao što su organizacija ciklusa radionica Stekni zdrave navike, raznih predavanja te filmskih večeri koje su vezane za njenu buduću struku. Štrkalj Lucija rođena je 28.09.1994. u Mostaru. Osnovnu školu završila je u Splitu gdje je potom upisala I. Gimnaziju koju je završila s odličnim uspjehom 2012./2013. godine. Daljnje akademsko obrazovanje nastavila je u Zagrebu na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu gdje je upisala studij Nutricionizam. Aktivno sudjeluje u radu studentske udruge Probion. Volontirala je na brojnim događajima kao što su Nutrition day u Klaićevoj bolnici, Tjedan mozga 2016. godine te Halal konferenciji u Opatiji te na taj način želi usavršiti znanje stečeno na fakultetu.