Godina 2017. – godina velikih obljetnica za geodeziju, astronomiju, geofiziku i kartografiju, Miljenko Lapaine

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
17:15 - 18:15

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

U predavanju će ukratko biti obuhvaćene ove značajne obljetnice:

  • 250 godina od prve objave rezultata mjerenja Bečkog meridijana (Brno–Varaždin)
  • 230 godina od smrti Ruđera Boškovića
  • 200 godina Patenta o stabilnom katastru i početka katastarske izmjere Istre
  • 190 godina od izmjere trigonometrijskog lanca uzduž srednje paralele (posljednja točka u Rijeci/Fiume)
  • 170 godina od početka i 140 od završetka katastarske izmjera Hrvatske i Slavonije (1847–1877)

•           160 godina od rođenja Andrije Mohorovičića•           155 godina od rođenja Vinka Hlavinke•           80. rođendan prof. emer. Nedjeljka Frančule•           80 godina od osnivanja Astronomskog paviljona u Maksimiru•           65 godina Hrvatskoga geodetskog društva•           55 godina samostalnog Geodetskog fakulteta•           45 godina od osnutka Astronomskog opservatorija Hvar Geodetskog fakulteta•           25 godina samostalnosti Hrvatskoga hidrografskog instituta•           25 godina Hrvatskog astronomskog društva•           20 godina postavljanja Austrijsko-hrvatskog teleskopa

Biografija: 

Miljenko Lapaine studirao je matematiku i diplomirao 1976. god. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer teorijska matematika. Poslijediplomski studij iz geodezije, smjer kartografija, upisao je na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i završio 1991. obranom magistarskog rada pod naslovom Suvremeni pristup kartografskim projekcijama. Doktorirao je na istom fakultetu 1996. s disertacijom Preslikavanja u teoriji kartografskih projekcija. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstvenom radu bavi se pretežno primjenom matematike i računalnih znanosti u geodeziji i kartografiji. Sudjelovao je na stotinjak znanstveno-stručnih skupova i objavio velik broj članaka u zbornicima radova i časopisima. Redoviti je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Osnivač je i predsjednik Hrvatskoga kartografskog društva te član još nekoliko međunarodnih i domaćih društava. Urednik je časopisa Kartografija i geoinformacije.