Osjećaji, igra i učenje kroz vrijeme (kronološko i meteorološko), Matilda Karamatić Brčić, Rozana Petani. Daliborka Luketić. Bernarda Palić. Višnja Perin

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
09:00 - 11:00

Vrsta događaja: 

Kreativna radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ

Sažetak: 

Naknadno Kroz temu Osjećaji, igra i učenje kroz vrijeme (kronološko i meteorološko) će se realizirati više organiziranih odgojno-obrazovnih aktivnosti u DV Radost (PO Višnjik), DV Školjkica i OŠ Zadarski Otoci (odjeljenja razredne nastave).Kroz aktivnosti s djecom i učenicima će se provesti nekoliko kreativnih radionica s ciljem razvijanja svijesti o vremenu s kronološkog i meteorološkog aspekta. Djeca i učenici će putem crteža (dobro i loše vrijeme, školska uniforma – nekada i sada…), izradom različitih predmeta kao i razgovorom s ostalim sudionicima aktivnosti iskazati svoje viđenje nekih odgojno-obrazovnih smjernica ili asocijacija vremena, bilo kronološkog ili meteorološkog.Cilj radionica je potaknuti djecu na razmišljanje o vremenu (ulogu i smisao sunca, kiše, oblaka, vjetra…) ili razmišljanje o tome kakav je vrtić/škola danas, a kakvim ih zamišljaju sutra.Svi uradci će biti prezentirani na izložbi „Osjećaji, igra i učenje kroz vrijeme“ u ogranku gradske knjižnice Zadar Arbanasi od 2. – 16. svibnja 2017. 

Biografija: 

Matilda Karamatić Brčić docentica je na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru gdje na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju pedagogije predaje više kolegija iz područja opće pedagogije i teorije odgoja i obrazovanja. Uključena je i u realizaciju kolegija iz Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija. Sudjelovala je u brojnim znanstvenim i stručnim projektima u zemlji i inozemstvu. Njeni su znanstveni interesi uglavnom usmjereni na područje inkluzivnog odgoja i obrazovanja, te moralnih kvaliteta sudionika u odgoju i obrazovanju, a bavi se i obrazovanjem za poduzetništvo. Objavljuje znanstvene i stručne radove u časopisima te zbornicima radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Sudjelovala je s izlaganjima na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Stručno i znanstveno se usavršavala u zemlji i inozemstvu. Na lokalnoj i regionalnoj razini surađuje s predškolskim ustanovama, školama i udrugama na unaprjeđivanju odgojno-obrazovne prakse odgojitelja i učitelja, posebice kvalitetne primjene inkluzivnog odgoja i obrazovanja u sustavu redovnih škola.    Rozana Petani - Rođena u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Zatim je upisala studij za učitelja razredne nastave na Filozofskom fakultetu u Zadru i diplomirala 1990. godine. Jednopredmetni studij pedagogije diplomirala je 1994. godine. Za vrijeme studija dobila je Rektorsku nagradu za akademsku 1993/1994. godinu kao najbolja studentica Filozofskog fakulteta u Zadru.Stupanj magistra znanosti iz područja pedagogije stekla je 2005. godine obranom rada na temu „Povezanost samoprocjene roditeljske kompetentnosti i stavova prema odgojnim postupcima“. Stupanj doktora znanosti iz područja obiteljske pedagogije stekla je 2010. godine obranom rada pod nazivom „Dimenzije roditeljskog ponašanja i stavovi adolescenata prema obiteljskom životu“.Radila je u dječjem vrtiću i osnovnim školama te u Gradskoj knjižnici u Zadru. Od 1999. godine zaposlena je kao asistent na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru, danas Sveučilišta u Zadru. Trenutno sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Obiteljska pedagogija, Pedagoški menadžment, Osobe s invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju i Suradnja obitelji i odg.-obr. ustanova. Od početka je uključena u rad Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru na poslovima savjetnika i psihoterapeuta.Bila je sudionik više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova te objavila čitav niz znanstvenih i stručnih radova. Daliborka Luketić je docentica na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru gdje na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju pedagogije, te na Programu za stjecanje kompetencija nastavnika sudjeluje u izvođenju nastave iz temeljnih kolegija područja pedagogije. Od početka rada na Sveučilištu u Zadru bila je suradnica na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih projekata, kao i članica radne skupine u dva TEMPUS projekta. Njezin profesionalni interes vezan je uz teoriju odgoja i obrazovanja, teoriju i praksu kurikuluma, obrazovanje nastavnika, razvoj poduzetnosti i poduzetničke kompetencije i druge teme suvremenog obrazovanja. Sudjelovala je s izlaganjima na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i strucnih skupova te objavila znanstvene radove u časopisima i zornicima s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Znanstveno i stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu. Bernarda Palić, magistra pedagogije i magistra edukacije engleskog jezika i književnosti, asistentica je na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru na sveučilišnom preddiplomskom studiju i uključena u nastavni rad više kolegija iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Doktorandica je poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ Sveučilišta u Zadru.  Redovito sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj. Znanstveni interesi usmjereni su na područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanje, poučavanja engleskog jezika u ranoj dobi i alternativnih koncepcija ranog odgoja. Višnja Perin zaposlena je u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, područnom uredu Zadar, na poslovima profesionalnog usmjeravanja. Posao, između ostalog, uključuje profesionalno savjetovanje i informiranje učenika,     praćenje profesionalnog razvoja savjetovanih kandidata, vođenje radionica profesionalnog razvoja za učenike te     predavanja i seminari za stručne suradnike iz osnovnih i srednjih škola. Njeni znanstveni interesi usmjereni su uglavnom na profesionalno usmjeravanje i obrazovanje.Pohađala je niz stručnih osposobljavanja i usavršavanja iz područja rada s nezaposlenim osobama, poduzetništva, obrazovanja odraslih, psihologije i psihodijagnostike, te kreiranja lokalnih politika razvoja ljudskih potencijala. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima, te objavila petnaestak znanstvenih i stručnih radova te nekoliko priručnika vezanih uz zapošljavanje i razvoj karijere.