Jabuka kroz vrijeme, Mateja Kobeščak i Lucija Boras

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
17:00 - 17:30

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Jabuka je plod stabla jabuke, a ono je najčešće kultivirano stablo na svijetu. Plod je bogat raznim hranjivim sastojcima čija količina ovisi o vrsti i načinu uzgoja. Jabuka zauzima treće mjesto prema ukupnoj svjetskoj proizvodnji voća, odmah iza banana i grožđa. U Hrvatskoj ona predstavlja jednu od najvažnijih voćarskih vrsta, zauzima 22% ukupnih površina pod voćem i 36% ukupne proizvodnje. Potrošači u današnje vrijeme sve više traže hranu koja je po svojim organoleptičkim karakteristikama što sličnija neprerađenoj sirovoj hrani, posebno kada je riječ o voću i povrću. Takvo voće i povrće se naziva minimalno procesirano voće i povrće (MPViP), a ono je proizvod u kojemu je sirovina oprana, narezana, prikladno zapakirana i spremna za direktnu konzumaciju, pri čemu su u najvećoj mjeri sačuvane njene originalne organoleptičke i nutritivne značajke. Jabuka predstavlja odličnu sirovinu za minimalno procesiranje zbog svoje pristupačne cijene i dostupnosti tijekom cijele godine. Međutim, prilikom njene proizvodnje nailazi se na nekoliko izazova.

Biografija: 

Mateja Kobeščak  Prehrambeno-biotehnološki fakultet upisuje 2013. godine, a u lipnju 2016. stječe naziv sveučilišne prvostupnice inženjerke prehrambene tehnologije. Svoje obrazovanje nastavlja studiranjem na diplomskom studiju prehrambenog inženjerstva. U ožujku 2016. se uključuje u znanstveno-istraživački rad teme „Izolacija polifenola iz biootpada (kora) nastalog u procesu konzerviranja rajčice“, pod vodstvom doc.dr.sc. Antonele Ninčević Grassino. U istom mjesecu u sklopu Tjedna mozga održava nekoliko predavanja na temu „Ovisnost o hrani“ učenicima sedmih i osmih razreda u dvije zagrebačke osnovne škole. U listopadu 2016. sudjeluje na natjecanju „Food Hackathon“ u organizaciji Podravke, gdje s s ostalim članovima svog tima osvaja prvo mjesto u kategoriji „Hrana i održivi razvoj“. Lucija Boras rođena je u Zagrebu, 02.12.1994 godine. Nakon završene opće gimnazije Tituš Brezovački, 2013. školovanje nastavlja na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, smjer Prehrambena tehnologija. Protekle godine studiranja obilježio je volonterski rad u studentskoj udruzi Probion, u kojoj od 2015.godine djeluje kao koordinator za studij prehrambene tehnologije. Sudjeluje idejno i  u organizaciji Taste and Travel festivala u Zadru (u suradnji s Hrvatskom Udrugom Mladih) te Motivacijskog tjedna na matičnom fakultetu. U lipnju 2016.godine sudjeluje na studentskom natjecanju „Ecotrophelia“ s inovativnim proizvodom „Crustuli“.. U listopadu 2016.godina, pobjeđuje s kolegicom na Podravkinom natjecanju „Food Heckathon“, pri čemu primaju priznanje za najboje mlade inovatore na temu „Hrana i održivi razvoj“.