À l'heure, vana Lozo

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
18:00 - 19:30
srijeda, 26 travnja, 2017 -
18:00 - 19:30
petak, 28 travnja, 2017 -
18:00 - 19:30

Vrsta događaja: 

Radionica

Sažetak: 

Cilj aktivnosti je interaktivno učenje jezičnih sadržaja vezanih za kronološko i meteorološko vrijeme, s posebnim naglaskom na njihovu upotrebu u komunikacijskim situacijama u turističkom diskursu. Aktivnost je namijenjena subjektima u turizmu kao što su iznajmljivači privatnog smještaja za koje su osmišljene tematske radionice usmjerene unaprjeđenju inojezične kompetencije na talijanskom  i na francuskom jeziku. U realizaciji radionica sudjeluju nastavnici i studenti Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. 

Biografija: