Poznate matematičarke: Od Hypatije do Maryam Mirzakhani, Barbara Knežević

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Plakat će prikazati poznate matematičarke, od Hipatije, grčke matematičarke, astronomke i filozofkinje do Maryam Mirzakhani, iranske matematičarke dobitnice Fieldsove nagrade. Ukratko će biti opisani njihovi najvažniji radovi, položaj u društvu u vremenu u kojem su živjele te utjecaj na daljnji razvoj matematike.

Biografija: 

Barbara Knežević, profesor matematike i informatike, barbara.knezevic3@skole.hr

Rođena sam 17. svibnja 1982. u Našicama. Osnovanu i srednju školu završila sam u Našicama. 2008. diplomirala sam na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesor matematike i informatike. Od rujna 2008. zaposlena sam na radnom mjestu nastavnice matematike i informatike u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama. Prije toga, 3 mjeseca sam bila zaposlena u Osnovnoj školi Hrvatski sokol, Podravski Podgajci, također kao nastavnik matematike i informatike.

Tijekom rada polagala sam dodatne certifikate: ECDL osnovni moduli, E – learning specijalist za izradu sadržaja i primjenu, SMA – sistemski i mrežni administrator specijalist te 3. Stupanj znanja engleskog jezika. Kao projektni koordinator za našu školu, sudjelovala sam u međunarodnom projektu Europske unije E – learning. Krajem 2015. završila sam masovni otvoreni online tečaj ISE MOOC i osvojila naprednu značku ISE guru.

2015. i 2016. godine sam sudjelovala u edukaciji i vrednovanju ispita državne mature u NCVVO kao ocjenjivač. Od 2015. godine sam voditeljica projekta e-škole u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice.