Naš grad-put kroz vrijeme, Dunja Irha Baričević

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Plakati će prikazati fotografije Našica i okolice , uz istaknute dvije centralne ličnosti: Isidora Kršnjavoga i Doru Pejačević. Ukratko će biti opisani njihovi najvažniji radovi, položaj u društvu u vremenu u kojem su živjeli.

Biografija: 

Dunja Irha Baričević, profesor povijesti i hrvatskog jezika i književnosti, dunja.irha-baricevic@skole.hr. Rođena sam 19. listopada 1979. u Našicama. Osnovanu i srednju školu završila sam u Našicama. U siječnju 2005. diplomirala sam na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesor povijesti  i hrvatskog jezika i književnosti. Od rujna 2005. zaposlena sam na radnom mjestu nastavnice povijesti i hrvatskog jezika i književnosti u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama. 1,5 mjesec sam bila zaposlena i u Osnovnoj školi Kralja Tomislava kao nastavnica hrvatskog jezika i književnosti.

Tijekom rada polagala sam dodatne certifikate: ECDL osnovni moduli, E – learning specijalist za izradu sadržaja i primjenu te 3. stupanj znanja engleskog jezika. Sudjelovala sam u međunarodnom projektu Europske unije E – learning 2011.

2011. godine sam sudjelovala u edukaciji i vrednovanju ispita državne mature u NCVVO kao ocjenjivač.