Matematika u vrijeme Veda, Barbara Knežević, Nikolina Jakovljević

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
08:15 - 09:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
08:15 - 09:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Kako su računali staroindijski narodi? Kako pomnožiti dva troznamenkasta broja za 10 sekundi? Kroz ovu radionicu naučit ćemo njihove metode i postupke te poboljšati svoje logičko razmišljanje i brzinu računanja.

Biografija: 

Nikolina Jakovljević, profesorica matematike i informatike, nikolina.jakovljevic4@skole.hr

Životopis (Nikolina Jakovljević):

Rođena sam 2. rujna 1991. u Našicama. Osnovnu školu završila sam u Feričancima, a srednju školu u Našicama. 2015. diplomirala sam na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje magistra edukacije matematike i informatike. Od rujna 2015. zaposlena sam na radnom mjestu profesorice matematike i informatike u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama.

U travnju 2016. održala sam predavanje na Geometrijskoj školi „Stanko Bilinski“ u Našicama. Tema predavanja bila je Karakteristične točke četverokuta.

 

Barbara Knežević, profesor matematike i informatike, barbara.knezevic3@skole.hr

Životopis (Barbara Knežević):

Rođena sam 17. svibnja 1982. u Našicama. Osnovnu i srednju školu završila sam u Našicama. 2008. diplomirala sam na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesor matematike i informatike. Od rujna 2008. zaposlena sam na radnom mjestu nastavnice matematike i informatike u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama. Prije toga, 3 mjeseca sam bila zaposlena u Osnovnoj školi Hrvatski sokol, Podravski Podgajci, također kao nastavnik matematike i informatike.

Tijekom rada polagala sam dodatne certifikate: ECDL osnovni moduli, E – learning specijalist za izradu sadržaja i primjenu, SMA – sistemski i mrežni administrator specijalist te 3. Stupanj znanja engleskog jezika. Kao projektni koordinator za našu školu, sudjelovala sam u međunarodnom projektu Europske unije E – learning. Krajem 2015. završila sam masovni otvoreni online tečaj ISE MOOC i osvojila naprednu značku ISE guru.

2015. i 2016. godine sam sudjelovala u edukaciji i vrednovanju ispita državne mature u NCVVO kao ocjenjivač. Od 2015. godine sam voditeljica projekta e-škole u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice.

Prostorija: 

Učionica 5