Riječi o vremenu – vrijeme u riječima, Ivana Ostrički, Ivana Šteković, Iva Ramljak

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00
petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 18:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ
5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP

Sažetak: 

Cilj je aktivnosti prikupiti izreke značajnih osoba, poslovice i druge govorne oblike o vremenu te prikazati etimologiju pojmova vezanih uz kronološke i meteorološke termine.

Biografija: 

Ivana Ostrički, prof. hrvatskoga jezika i književnosti i dipl. knjižničarka, OŠ kralja Tomislava Našice,ivana.ostricki@gmail.com

 

Rođena sam  1. prosinca 1979. u Našicama, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. 2003. godine diplomirala sam na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje diplomirani knjižničar i profesor hrvatskoga jezika i književnosti. Od rujna 2003. zaposlena sam na radnom mjestu stručnog suradnika knjižničara u Osnovnoj školi kralja Tomislava u Našicama. Stručni sam ispit položila 2006. godine pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a dopunski ispit za diplomirane knjižničare pri Ministarstvu kulture 2013. Promovirana sam u zvanje stručnog suradnika knjižničara mentora 2014. Održala sam više predavanja i prikaza prakse na stručnim školskim aktivima te Županijskom aktivu osnovnoškolskih knjižničara, Međužupanijskom aktivu psihologa, Županijskom aktivu razredne nastave i Aktivu knjižničara našičkog kraja. Na Proljetnoj školi školskih knjižničara (Primošten, 2015.) održala sam radionicu Medijska pismenost kroz kritičko mišljenje i osobni doživljaj, a na znanstveno-stručnom skupu Dijete, knjiga, mediji (Split, 2016.), s kolegicom Anom Kuric, prikaz školskog programa informacijske pismenosti i razvijanja vještina čitanja i učenja - Putovanje kroz znanje, koji u školi provodimo od 2011. godine. Koordinirala sam više školskih, državnih i međunarodnih aktivnosti i projekta (Dani otvorenih vrata škole; Obiteljska čitaonica; Noć u knjižnici; Priča na dar; Svatko je jedinstven (Udruga gluhoslijepih osoba Dodir, Osijek); Čitamo mi, u obitelji svi (Hrvatska mreža školskih knjižnica); Bookmark Exchange Project (IASL, 2011.); The Art of  Book (Gliwize, Poljska, 2008.).

U travnju 2015. godine upisala sam Doktorski studij Izdavaštvo i mediji na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Područje mog znanstvenog interesa je nakladništvo za djecu i mlade te razvoj akademskih kompetencija mrežne generacije i utjecaj medija na djecu i mlade.

 

Ivana Šteković, mag. ped., OŠ kralja Tomislava Našice, ivana.stekovic7@gmail.com

Rođena sam 30.8.1987. u Zadru. Osnovnu i srednju školu sam završila u Našicama. Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smjer Pedagogija, 2012. godine. U Osnovnoj školi kralja Tomislava Našice zaposlena sam od 2014. godine na mjestu stručni suradnik pedagog.

 

Iva Ramljak, profesor defektolog, OŠ kralja Tomislava Našice, iramljak1@gmail.com 

Rođena 1977. godine u Zagrebu. 2003. godine diplomirala na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu kao prof. defektolog, smjer poremećaji u ponašanju. Od 2011. godine radi u Osnovnoj školi kralja Tomislava u Našicama kao stručni suradnik defektolog. Osim poslova koje obavlja kao stručni suradnik u školi, član je CAP tima  (Child Assault Prevention) te aktivno provodi sve CAP programe (Osnovni, Teen i Special Needs). Surađuje s Udrugom osoba s invaliditetom Našički cvijet na provođenju programa vezanih uz sprečavanje nasilja među djecom i edukaciji pomoćnika u nastavi.