6000 godina metalurgije na tlu Hrvatske i perspektive razvoja metalurške struke u Hrvata, Ladislav Lazić

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
16:00 - 17:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Kroz povijesni pregled rudarstva i metalurgije na području Zrinske i Trgovske gore, od antičkih vremena preko srednjeg vijeka do danas, nastoji se naglasiti da je to područje kroz dugi vremenski period bilo vezano za metaluršku proizvodnju kao vrlo važnu privrednu djelatnost. Iz razloga što je nemoguće izdvojiti razvitak metalurgije i za nju vezanog rudarstva na ovom prostoru daje se i kratki prikaz rane metalurgije na tlu Hrvatske. Naime, metalurgija se na području Siska i Banovine razvila od vučedolske kulture te Kelta i Rimljana koji su rudarili na području Zrinske i Trgovske gore na rude željeza i srebronosne rude olova te ih prerađivali u gotove proizvode. U rimsko doba Sisak (Siscia) kao i njegovo šire područje postaju jedno od najvećih metalurških centara u tadašnjem carstvu s mnogobrojnim rudnicima i radionicama za izradu oružja i oruđa. U nastavku predavanja prezentirat će se mogućnosti razvoja metalurške struke u cilju povećanja industrijske proizvodnje gotovih metalurških proizvoda i postizanje konkurentnosti tih proizvoda na europskom tržištu.

Biografija: 

Ladislav Lazić rođen je 3. 04. 1953. Studij strojarstva završio je 1976. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja zaposlio se u MK "Željezara Sisak" u Valjaonici traka, gredica i šavnih cijevi. Od 1981. zaposlen je na Metalurškom fakultetu u Sisku. Danas je u znanstvenoistraživačkom zvanju znanstveni savjetnik i u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju. Znanstvena djelatnost i znanstveno-istraživački rad poglavito je vezan za široku problematiku energetike i toplinskih procesa u metalurgiji. Ovaj interes proteže se u višegodišnjem i kompleksnom znanstveno-istraživačkom i publicističkom radu koji se u svojoj osnovi bazira na iznalaženju novih i razvitku postojećih metoda racionalizacije i usavršavanja rada pećnih agregata i njihovih pomoćnih postrojenja, da bi se posljednjih petnaestak godina bavio i ekološkim aspektima izgaranja goriva u pećnim i kotlovskih postrojenjima.