Maris Cilić: Onečišćenje mora plastikom – naracija konzumacije

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
09:00 - 11:00

Vrsta događaja: 

Izložba

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

“Onečišćenje mora plastikom - naracija konzumacije” je izložba predmeta izrađenih od naplavljenog morskog otpada studenata Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu,  prikazana  u okviru radionice Festivala znanosti 2016. u Splitu pod vodstvom Maris Cilić, Daše Mamula i  Jelene Perišić. 

Biografija: 

Maris Cilić rođena je 1975. g. u Dubrovniku gdje je završila osnovnu i srednju školu.  Godine 1994/1995. se usavršava u ilustraciji pri City Lit Institute (Visual Art Department), London. Godine 2004. završava studij dizajna vizualnih komunikacija na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Od 2004. godine radi na Umjetničkoj akademiji, Sveučilišta u Splitu. Od 2012. godine docentica je na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija na Umjetničkoj akademiji, Sveučilišta u Splitu, na kojoj održava više kolegija. Kao autorica i koautorica javno je prezentirala i izlagala radova iz područja dizajna u zemlji i inozemstvu, te za te radove primila nagrade i priznanja.