Ana Bratoš Cetinić, Marijana Pećarević: Od smeća do cvijeća u 100 dana

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
10:00 - 12:00
četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 12:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ

Sažetak: 

Predavanje i radionica „Od smeća do cvijeća u 100 dana” namijenjena je djeci predškolskog uzrasta i djeci nižih razreda osnovne škole. Sudionici će čuti o tome koliko je vremena potrebno za raspad različitih vrsta otpada te kako se otpad može iskoristiti. Naučiti će da se papir i plastika mogu reciklirati, dok se od biljnog otpada može dobiti kompost.  

Biografija: 

Ana Bratoš Cetinić rođena je u Dubrovniku 1973. g. gdje završava osnovnu i srednju školu. Zvanje profesorice biologije, magistrice oceanologije i doktorice biologije stekla je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2000. godine zaposlena je na Sveučilištu u Dubrovniku. Bavi se bentoskim organizmima, osobito školjkašima i drugim mekušcima, sudjeluje u nastavi i raznim istraživanjima.Marijana Pećarević rođena je u Dubrovniku 1976. g. gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomu inženjera biologije stekla je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je u području biotehnologije i bavi se problematikom unosa alohtonih vrsta u morskim ekosustavima. Od 2002. g. zaposlena je na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku gdje sudjeluje u nastavi i raznim istraživanjima.