Slaven Reljić, Đuro Huber, Zavod za biologiju, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Life Dinalp bear

Datum: 

četvrtak, 27 travnja, 2017 -
10:00 - 11:30

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

U politički rascjepkanom krajobrazu Europe, jedan od najvažnijih ciljeva u zaštiti i upravljanju smeđim medvjedom je prekogranična koordinacija na razini populacije. Nažalost, taj je cilj često jako teško ostvariti. Izazove pokušavamo prevladati u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Italiji kroz veliki projekt LIFE+, koji većim dijelom financira Europska komisija (69%), a čiji je cilj dugoročno očuvanje populacije smeđeg medvjeda u sjevernim Dinaridima i jugoistočnim Alpama.  Projekt LIFE DINALP BEAR započet je 1. srpnja 2014. i trajat će do 30. lipnja 2019. Sukobi između ljudi i smeđeg medvjeda (Ursus arctos) u Europi i dalje ostaju prijetnja zaštiti medvjeda te se moraju poduzeti koraci da se poboljša suživot. U donošenju mjera susreće se s izazovima kao što su nerazumijevanje socioekonomskih i ekoloških vrijednosti medvjeda, prenapuhane procjene o riziku napada medvjeda koje vode smanjenju tolerancije prema njima te visoka smrtnost u prometu, što je povezano s povećanom rascjepkanošću staništa kao rezultatom rastuće prometne infrastrukture i urbanizacije.

Biografija: 

Slaven Reljić je rođen u Zadru 19. siječnja 1974. godine gdje završava osnovnu i srednju školu. Nakon srednje škole upisuje Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplome radio je u Veterinarskoj stanici Ogulin i Grubišno polje te kao predavač u srednjoj Veterinarskoj školi u Zagrebu. Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu započinje s radom 2009. godine kao suradnik na međunarodnim projektima: FP7 „Hunting for Sustainability – HUNT“ te kasnije “The role of natural resources in sustainable rural livelihoods in the western Balkans. The distribution and flow of costs and benefits”. Postdiplomski studij iz veterinarskih znanosti je u završnoj fazi te će uskoro biti obrana doktorske disertacije pod nazivom „Održivost gospodarenja smeđim medvjedom u Hrvatskoj i Sloveniji objedinjavanjem ekoloških, ekonomskih, kulturalnih i institucionalnih gledišta“. Sudjeluje u nastavi izbornih kolegija Zavoda za biologiju: Zooekologija i Biologija i ekologija predatora. Objavio je ukupno 15 znanstvenih članaka i sudjelovao na preko 20 znanstvenih skupova. Član je međunarodnih organizacija: International Bear Association (IBA) i IUCN Bear Specialist Group. Trenutno sam zaposlen na projektu „LIFE DINALP BEAR“.Đuro Huber je rođen u Zagrebu 03. rujna 1950. godine. Rad u Zavodu za biologiju Veterinarskog fakulteta započeo nakon diplomiranja, i to kao volonter od 1975. godine, a 1980. izabran za asistenta. U trajno zvanje redovitog profesora 11. ožujka 2003. Od kolovoza 1979. do lipnja 1980. na Fulbrightovoj stipendiji bio na usavršavanju o biologiji i patologiji divljih životinja u SAD u Colorado State University (Fort Collins). Postdiplomski studij iz struke "Biologija", područje "Ekologija" završio 1977. na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju "Istraživanje o utjecaju ekoloških faktora na pojavu endohelmintskih invazija u Nacionalnom parku Plitvička jezera" obranio na Veterinarskom fakultetu 1979. Sudjeluje u cjelokupnoj nastavi kolegija "Biologije" na Veterinarskom fakultetu, vodi dva izborna predmeta, jedan poslijediplomski kolegij i jedan na Veleučilištu u Karlovcu. Od 1981.. do danas vodi istraživanje populacije medvjeda, vuka i risa Hrvatskoj. Vodio je i međunarodne projekte National Geographic Society, U.S. - Croatian science technology program, Bernd Thies Foundation, International Bear Association, LIFE Vuk, LIFE COEX, DinaRis, FP7 HUNT, LIFE DINALP BEAR. Objavio je ukupno 443 bibliografskih jedinica: od toga su 117 znanstvena djela (35 u CC časopisima), 156 stručna i znanstveno - popularizacijska, 170 sažetaka priopćenja sa znanstvenih skupova. Vodio 28 studentskih znanstvenih djela nagrađenih od Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i 30 diplomskih, 3 magistarska i 3 doktorska rada. Član je većeg broja domaćih i međunarodnih profesionalnih organizacija, te njihovih izbornih tijela.