Boris Hrašovec, Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Kukci gledaju IC naočalama, njuše ticalima, a slušaju i kušaju nogama

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
11:30 - 13:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Za klince (od osnovne do srednje škole ali i za odrasle) bih pokušao na zabavni način (moguće i neki pokusi na licu mjesta) pojasniti kako kukci „komuniciraju“ sa okolišem. Riječ je o osjetilima vida, sluha, mirisa, okusa i opipa i za svaki od njih se može izdvojiti neka skupina ili vrsta koja je neko od osjetila razvila do savršenstva. Ako bude sreće, u doba kad izvodimo predavanja (konac travnja) već bi se trebali rojiti smrekovi potkornjaci za koje imam feromone pa ćemo ih uloviti nasred Tršća ili ispred dvorane u kojoj budu predavanja.

Biografija: 

Dr. sc. Boris Hrašovec (1960) dugogodišnji je djelatnik Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje i danas obnaša nastavne zadaće u svojstvu redovitog profesora. Doktorirao je  16.05.1997. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / Biotehničke znanosti . Nositelj je slijedećih kolegija na dodiplomskim, diplomskim i aktualnim poslijediplomskim studijima Šumarskog fakulteta: Šumarska entomologija (obavezni), Primjenjena entomologija (obavezni), Fitofarmacija u šumarstvu (obavezni, zajedno sa dr. sc. J. Margaletićem), Gradacije i monitoring šumskih kukaca (izborni), Taksonomija kukaca (izborni) i Biologija šumskih kukaca (izborni). U znanstvenom i stručnom smislu dr. sc. Hrašovec bavi se primjenjenom entomologijom u šumarskom kontekstu zaštite šuma ali i upravljanja šumskim ekosustavima u kontekstu zaštite prirode. Surađuje sa šumarskom operativom Hrvatske i susjednih zemalja kao i djelatnicima zaštićenih objekata prirode poput parkova prirode i nacionalnih parkova.