Andrej Zbašnik, Proces transformacije jednog estetskog koda u drugi, Analogno u digitalno

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 - 17:00

Vrsta događaja: 

Izložba

Sažetak: 

Digitalna intervencija na rukom naslikanim motivima u različitim tehnikama.

Biografija: 

Andrej Zbašnik je rođen 16. 06. 1976. godine u Rijeci. Opću gimnaziju završava 1994. godine u Čabru. Iste godine upisuje Pedagoški fakultet u Rijeci, sadašnji Filozofski fakultet, Odsjek za likovnu kulturu. Na fakultetu, za dodatni izborni predmet izabire slikarstvo, u kojem se usavršava uz vodstvo akademskog slikara Marijana Pongraca i akademske slikarice specijalistice Ksenije Mogin. Diplomirao je 1999. godine i stekao stručnu spremu i stručni naziv profesora likovne kulture. Aktivno se bavi likovno-umjetničkim promišljanjem zbilje i pisanjem. Stvara isključivo u stanu u kojem živim i u ateljeu. Do sada je osmislio i realizirao više samostalnih izložbi slika i umjetničkih projekata i koncepata. Sudjelovao je na nekoliko skupnih izložbi. Član je HDLU-a Istre.