Promatrajmo Zemlju uz Copernicus, voditelji: Ana Kuveždić Divjak i Željko Bačić

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
16:00 - 17:00

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Promatrajući Zemlju iz Sentinel satelita upoznat ćemo europski program Copernicus. Saznat ćemo da se Copernicus sastoji od niza složenih sustava koji podupiru važan zadatak promatranja okoliša. Pričat ćemo o satelitima namijenjenim promatranju Zemlje i senzorima smještenim na zemlji, u zraku i moru. Naučit ćemo da se na taj način vodi briga o planetu Zemlji, jer nam pravovremene i točne informacije mogu omogućiti kvalitetnije upravljanje klimatskim promjenama i mogućim prirodnim katastrofama.

Biografija: 

Ana Kuveždić Divjak, geodetkinja i kartografkinja. Osnovnu školu pohađala je u Osijeku. Maturirala je 2000. na I. (općoj) gimnaziji u Osijeku. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. Od 2007. zaposlena je na Geodetskom fakultetu kao znanstvena novakinja i asistentica. Iste godine upisala je poslijediplomski doktorski studij geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2013. obranila je doktorski rad pod naslovom „Kartografska komunikacija u kriznim situacijama”. Objavila je nekoliko članaka u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Sudjelovala je s radovima u koautorstvu na nekoliko znanstveno-stručnih skupova. Članica je Hrvatskoga kartografskog društva. Godine 2005. nagrađena je Nagradom dekana za studentski rad pod naslovom „Suvremeni način pretraživanja kataloga rukopisnih karata i starih atlasa u NSK u Zagrebu”.