Vrijeme u kemijskim pokusima i mjerenjima, voditelji: Roko Blažic, Marko Racar, Emina Mehić, Aleksandra Putnik, Stjepan Džalto, Franko Palčić i Fabio Faraguna

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
15:00 - 17:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ

Sažetak: 

Vrijeme jedna je od 7 glavnih fizikalnih veličina, a osnovna jedinica prema međunarodnom sustavu jedinica je sekunda (s). Prilikom izvođenja pokusa ili provođenja fizikalnih mjerenja vrijeme je jedan od presudnih faktora koji značajno utječe na konverziju same reakcije ili prosudbu je li ispitivani materijal dugotrajno stabilan. Na radionici ćemo ispitat svojstva ulja u njihovoj utrci kroz viskozimetre, pratiti promjenu boje s vremenom kod jodnog kemijskog sata, pratiti puzanje polimernih materijala pri opterećenju te općenito vidjeti utjecaj kemijskog sastava na mehanička svojstva.Cilj radionice je kroz razne neformalne metode učenja i pokuse potaknuti sudionike da istražuju, razvijaju i upoznaju svijet oko sebe kroz znanost, igru i eksperimente pritom pazeći na vrijeme.

Biografija: 

Dr. sc. Fabio Faraguna (1987.) diplomirao je 2011. te iste godine upisao je doktorski studij Inženjerske kemije. Doktorirao je 2014. s temom „Poboljšanje disperzivnosti ugljikovih nanocijevi u poli(stiren/metakrilatnim) kompozitima kemijskom funkcionalizacijom“. Koautor je 10 znanstvenih radova i sudjelovao je u izradi 13 elaborata za industriju. Sudjelovao je na 22 konferencije gdje je održao 4 usmena izlaganja i 23 posterska priopćenja. Bio je izravan voditelj 10 završna i 13 diplomskih radova. Član je Hrvatskog kemijskog društva, Znanstvenog vijeća za naftu i plin i Hrvatskog društva za goriva i maziva.Marko Racar (1991.) diplomirao je 2015. Kemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije,  iste godine upisuje doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Zaposlen je kao asistent na Zavodu za fizikalnu. Područje znanstvenog istraživanja uključuje primjenu tlačnih membranskih procesa za pročišćavanje voda Roko Blažic, mag. ing. cheming. (1992.) diplomirao je 2016. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, studij Kemija i inženjerstvo materijala s temom „Ekspandiranje polilaktida“. Za uspjeh na diplomskom studiju primio je nagradu Vjera Marjanović-Krajovan. Od 2017. godine radi na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Franko Palčić, univ. bacc. appl. chem. (1992.) 2011. godine upisuje preddiplomski studij Primijenjena kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Obranom završnog rada pod nazivom „Snižavanje tecišta baznih ulja uz disperzantne metakrilatne polimere“ završava preddiplomski studij 2015. godine te upisuje diplomski studij primijenjene kemije na istom fakultetu. Emina Mehić (1994.) 2013. upisuje Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, studij Kemijsko inženjerstvo. Nakon uspješne obrane završnog rada pod nazivom "Određivanje sastavnica mjerne nesigurnosti i validacija korozijskog ispitivanja u slanoj komori", u rujnu 2016. upisuje diplomski na istom faklutetu, modul kemijske tehnologije i proizvodi. Aleksandra Putnik (1994.) u srpnju 2013. upisuje preddiplomski studij Kemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. U rujnu 2016. godine uspješno je obranila završni rad pod nazivom „Uloga skladišta prirodnog plina u plinskom sustavu“, te upisala diplomski studij Kemijsko inženjerstvo, na istom Fakultetu.Stjepan Džalto (1994.) upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 2013., preddiplomski studij Kemijsko inženjerstvo. Završni rad na temu „Proizvodnja biodizela iz otpadnih ulja i biobutanola uz gvanidinske katalizatore“ obranio je 2016 i iste godine upisao diplomski studij Kemijsko procesno inženjerstvo.