Mikroorganizmi u svako vrijeme i na svakom mjestu, Višnja Bačun-Družina

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
13:00 - 14:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Različiti mikroorganizmi su nađeni u svim prirodnim i od ljudi stvorenim nišama, u stambenim područjima, poljoprivrednim i industrijskim okruženjima također kod biljnih i životinjskih domaćina te u nepovoljnim okruženjima: pustinjama, gejzirima, stijenama, dubokom dnu oceana i ispod leda Antartike, na 800 m dubine. Razumijevanje ove široke raznolikosti je temeljno ne samo za ekološke svrhe već i kao ključ za izučavanje njihove evolucije u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja, zdravog okoliša i održivog gospodarstva. Od otprilike 5 000 opisanih vrsta bakterija samo je stotinjak potencijalno opasno po ljudsko zdravlje, a to je tek 1 % od postojećih bakterija u našem okruženju. Koji su molekularni mehanizmi izuzetne uspješnosti mikroorganizama u svim poznatim nišama na Zemlji i kako se mijenjaju tijekom vremena pod utjecajem okoline, bit će odgovoreno na ovom predavanju. 

Biografija: 

Prof. dr. sc. Višnja Bačun-Družina diplomirala je na Biotehnološkom studiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, magistrirala na poslijediplomskom studiju Prirodnih znanosti iz područja Molekularne biologije, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu te doktorirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U istoj ustanovi birana je u zvanja od asistenta do redovitog profesora. Voditeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima matičnog fakulteta. Vodila je nacionalni znanstveni projekt i tri potpore, a sudjelovala je kao istraživač u radu osam znanstvenih projekata, od kojih jedan međunarodni (SAD). Članica je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenog vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Sekcija za preradu poljoprivrednih proizvoda. Njezin uži znanstveni interes su molekularni mehanizmi staničnih popravaka, evolucija bakterijskog genoma, genetika industrijskih organizama, nutrigenomika i utjecaj mutacija u genu FTO (engl. fat mass and obesity-associated gene) na pojavu debljine.