Mali tečaj o šumskim požarima, voditelj: Tomislav Dubravac

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
10:30 - 11:00

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Šumski požar je nekontrolirano, stihijsko kretanja vatre po šumskoj površini. Najčešće se javljaju u priobalnom i otočnom dijelu naše zemlje. Za nastanak požara potrebna je određena temperatura, tlak i kisik, ako se jedno od toga ukloni, požar prestaje.Što su šumski požari? Koje su vrste, najčešći uzroci nastanka i štete od šumskih požara? Potencijalno gorivo za šumske požare. Koja su pravila ponašanja u šumi kako bi spriječili nastanak šumskih požara?

Biografija: 

Dr. sc. Tomislav Dubravac doktorirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine. Znantveni savjetnik i predstojnik je Zavoda za uzgajanje šuma. Znanstveni interes mu je ugoj šuma, struktura i prirodna obnova šumskih sastojina, rast i razvoj strukture krošanja, sušenje hrasta lužnjaka, mediteranski šumski ekosustavi, struktura i mogućnost prirodne obnove šuma nacionalnih parkova