Akustička kvaliteta životnog prostora: pozadinska buka i odjek, radionica povodom Dana zaštite od buke, Antonio Petošić

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
11:45 - 12:45

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Cilj ove radionice je definirati i izmjeriti osnovne akustičke parametre (pozadinska buka, odjek)  koji određuju akustičku kvalitetu prostora u kojima učenici borave tijekom nastave. Razmotrit će se izloženost čovjeka različitim izvorima buke kroz život. Na radionici će se izmjeriti pozadinska buka u prostoriji učionice u kojoj se održava radionica. Izmjerena razina pozadinske buke će se usporediti sa dozvoljenim vrijednostima prema preporukama za takvu vrstu prostora-predavaonicu. Nakon mjerenja pozadinske buke, učenici će izmjeriti najjaču buku koju mogu generirati u prostoriji kada glasno viču.  Nakon toga će se izmjeriti će se vrijeme odjeka (pljeskanjem ruku)  prostorije te će ga se usporediti s preporučenim vrijednostima za takve prostore. Izmjeriti će se i rezonantne frekvencije prostorije i akustička snaga zvučnika i njegova korisnost. Učenike će se upoznati s međunarodnim danom zaštite od buke 26.04.2017.

Biografija: 

Antonio Petošić rođen je 04.02. 1979. godine u Požegi. Nakon završene gimnazije upisuje se na Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Diplomirao 2002. je na Zavodu za radiokomunikacije s temom: ''Mjerni dipoli za frekvencijsko područje 900 i 1800 MHz''.       2002. godine zapošljava se na Zavodu za elektroakustiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kao znanstveni novak na projektima primjene ultrazvuka u medicini. Područje interesa usavršavano tijekom višegodišnjeg rada je primjena ultrazvuka u medicini i tehnici, elektromehanička i akustička karakterizaciji ultrazvučnih i elektroakustičkih pretvarača u različitim načinima rada. Osim ultrazvukom bavi se općenito proučavanjem pojava linearne i nelinearne akustike, prostornom akustikom, mjerenjima akustičke snage uređaja, mjerenima i proračunima zvučne izolacije kućišta uređaja, prigušivača u klimatizacijskim sustavima.  Bavi se i biofizikom tekućina u ljudskom tijelu (likvor, krv) te u suradnji s znanstvenicima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta Ruđer Bošković radi proračune hidrostatskog tlaka tekućina u pojedinim dijelovima ljudskog tijela (mozak, leđna moždina). Koautor je devet radova objavljenih u akustičkim i multidisciplinarnim Current Content časopisima i 48 radova objavljenih na međunarodnim konferencijama. Recenzent je u časopisima Ultrasonics, Ultrasonics Sonochemistry, Applied Mathematics and Computation, Measurement, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, North American Journal of Medical Sciences, Automatika, Famena te na međunarodnim konferencijama MIPRO  i BIODEVICES.