Minkowskijev prostor, Ljiljana Primorac Gajčić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
16:00 - 17:00

Vrsta događaja: 

Poster

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
ST

Sažetak: 

Minkowskijev prostor je četverodimenzionalni prostor, koji osim tri prostorne koordinate ima i četvrtu vremensku koordinatu. U fizici služi kao ambijentni prostor za izučavanje Einsteinove teorije relativnosti, dok je s aspekta diferencijalne geometrije zanimljiv zbog svojih razlika s euklidskim prostorom, budući da u Minkowskijevom prostoru nalazimo vektore čiji je skalarni produkt sa samim sobom negativan. Takve vektore nazivamo vremenskim vektorima, te razlikujemo vektore usmjerene u budućnost, odnosno prošlost. Promatrano s aspekta fizike, elemente Minkowskijevog prostora nazivamo događajima, te razlikujemo one koje se odvijaju u sadašnjosti, dogodili su se u prošlosti ili će se tek dogoditi. Posebno je zanimljiv geometrijski model ovog prostora, tzv. svjetlosni stožac, te geometrijska interpretacija veze događaja u prostoru i brzine svjetlosti.

Biografija: 

Ljiljana Primorac Gajčić, poslijedoktorandica, Odjel za matematiku, ljiljana.primorac@mathos.hr, 031/224-819 (zvanje, sastavnica, e-mail, telefon)

Ljiljana Primorac Gajčić rođena je 11. prosinca 1984. godine u Vukovaru. Nakon završene osnovne škole, upisuje  Jezičnu gimnaziju u Vukovaru, te  potom 2003. godine upisuje nastavnički studij matematike i informatike na Odjelu za matematiku u Osijeku.

 U listopadu 2007. godine uspješno brani diplomski ,te  upisuje poslijediplomski doktorski studij matematike pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i počinje raditi kao asistent naOdjelu za matematiku u Osijeku. U listopadu 2016. uspješno brani doktorsku radnju naslova  „Preslikavanja pravčastih ploha u Minkowskijevom prostoru“, te nastavlja svoj rad kao poslijedoktorandica na Odjelu za matematiku.

 Za vrijeme trajanja poslijediplomskog studija sudjelovala je u  DAAD školi s temom „Hyperbolic Geometry and Arithmetics (Applications of the Selberg Trace Formula)“, te na nekoliko znanstvenih konferencija. Dobitnica je nagrade za najbolje postersko izlaganje  matematičke sekcije na prvom simpoziju studenata doktorskih studija PMF-a.

Udana je i majka dvoje djece.

http://www.mathos.unios.hr/index.php/kadrovi/nastavnici-i-suradnici/135