Vrijeme je za pravednost: Kako vrijeme mijenja doživljaj (ne)pravednosti u radnom i obrazovnom kontekstu?, Ana Jakopec

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
18:00 - 18:45

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

OP
ST

Sažetak: 

Pravednost je oduvijek, a posebice u današnje vrijeme, beskompromisna. Ljudi jednostavno žele biti tretirani pravedno, kako na radnom mjestu, tako i ranije,  tijekom studija. Pravednost se u radnom, odnosno obrazovnom kontekstu najjednostavnije opisuje kao stupanj u kojem zaposlenici/studenti procjenjuju da su na radnom mjestu/studiju tretirani fer. No, kako se oblikuju percepcije pravednosti? Zašto uopće do tih procjena dolazi? Koje to događaje ili situacije procjenjujemo (ne)pravednima? Kome onda pripisujemo odgovornost za (ne)pravdu? Kako se važnost pojedinih dimenzija pravednosti mijenja kroz vrijeme? Kako prethodna iskustva oblikuju naš doživljaj pravednosti? Koliko je doživljaj (ne)pravednosti stabilan kroz vrijeme? U kojoj su mjeri reakcije na (ne)pravdu neposredne? Koliko dugo traju i mijenjaju li se kroz vrijeme?

Predavanje će potaknuti razmišljanje o ovim i vezanim pitanjima te pružiti teorijska objašnjenja, ali i empirijske podatke prikupljene istraživanjima doživljaja (ne)pravednosti na radnom mjestu i studiju na velikom broju hrvatskih zaposlenika i studenata.

Biografija: 

doc. dr. sc. Ana Jakopec

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Osijek

e-mail: ajakopec1@ffos.hr

web: http://www.ffos.unios.hr/cv/11/psihologija/ana-jakopec

 

Životopis  predavača:

 Ana Jakopec rođena je 1986. godine u Osijeku. Doktorsku disertaciju na temu Učinci (ne)usklađenosti klima pravednosti organizacije, rukovoditelja i suradnika obranila je u lipnju 2015. godine na Sveučilištu u Rijeci. Zaposlena je kao asistent, poslijedoktorand, a od listopada 2016. godine kao docent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Osijek. Izvodi nastavu iz kolegija Uvod u psihologiju rada i organizacijsku psihologiju, Psihologija rada, Organizacijska psihologija te Psihologija upravljanja ljudskim resursima. U okviru JRP Programa (University of Cambridge) u razdoblju 2014 – 2015 vodila je međunarodni projekt Work engagement & performance: Does the (mis)alignment of justice sources matter?. Suradnica je na projektu Odrednice i učinci organizacijske (ne)pravednosti te vanjska suradnica na projektu Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function (HRMinHEI). Do sada je objavila 19 znanstvenih radova iz šireg područja psihologije rada i organizacijske psihologije. Radove je prezentirala na 25 međunarodnih i domaćih konferencija.