Pokret u vremenu i prostoru, Senka Gazibara, Antonija Blažević, Arijana Tomić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
09:50 - 10:35

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ

Sažetak: 

Cilj je radionice učenicima predstaviti vrijeme kao prostornu orijentaciju, a na temeljima Aristotelove definicije vremena koji ga određuje kao broj kretanja prema „onome što je bilo ranije i što će biti kasnije“. Djeca će kroz različite aktivnosti kreativnoga plesa istraživati načine kretanja, strukturu prostora i prostorne putove u različitom tijeku vremena, kao i utjecaj vremena na dinamiku i kvalitetu pokreta. Različitim oblicima i načinima kretanja poticat će ih se na razumijevanje značenja vremena kao kontinuiteta koji se proteže prema nazad u prošlost i prema naprijed u budućnost. Također, djeca će pokretom kreirati i izvoditi pojmove prošlosti, sadašnjosti i budućnosti odnosno ukazati na kronološki tijek vremena, vremensko putovanje u prošlost i skok u budućnost.

Različitim oblicima rada (samostalno, u paru, u skupini) djecu će se poticati na istraživanje, kritičko promišljanje i kreativno izražavanje na drukčiji način, putem pokreta.

Biografija: 

Senka Gazibara, mag. edukacije hrv. jezika i knjiž. i mag. pedagogije, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet Osijek, senkagazibara@gmail.com

Senka Gazibara rođena je 14. veljače 1987. godine u Osijeku. Sveučilišni diplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti (nastavni smjer) i Pedagogije završila je 2010. godine. Od 2008. godine do završetka studija primala je županijsku stipendiju Osječko-baranjske županije (za darovite studente). U ožujku 2012. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od rujna 2010. do rujna 2011. godine bila je voditeljica Integrirane igraonice u gimnaziji Gaudeamus u Osijeku. Od svibnja 2011. do svibnja 2012. godine primljena je na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. Stručni ispit iz pedagogije položila je 2012. godine. Od rujna 2011. do prosinca 2012. godine u naslovnom je suradničkom zvanju asistentice na Odsjeku za pedagogiju, Filozofski fakultet u Osijeku. Od siječnja 2013. godine zaposlena je na radnom mjestu asistentice na Odsjeku za pedagogiju, Filozofski fakultet u Osijeku (grana: didaktika). Član je Hrvatskog pedagogijskog društva, voditeljica i članica Plesnog kluba Broadway te članica DaCi - Dance and the Child International; Ples i dijete – daCi Hrvatska.

Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=338516

Antonija Blažević, dipl.iuri, voditeljica plesnih tehnika u Plesnom klubu Broadway u Osijeku, pk.broadway@yahoo.com

Antonija Blažević rođena je 21. listopada 1982. godine u Osijeku. Sveučilišni dodiplomski studij prava završila je 2015. godine, te na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu program plesnog obrazovanja smjer Voditelj plesnih tehnika 2013. godine. Od 2008. do 2015. godine bila je voditeljica plesne igraonice u Dječjem vrtiču Pčelica u Osijeku. Od 2010. do 2013. godine volontira u Udruzi Breza i sudjeluje u organizaciji „Zemlje bez granica“. Od 2007. godine radi u Plesnom klubu Broadway. Članica je DaCi - Dance and the Child International; Ples i dijete – daCi Hrvatska.

www.broadway.hr

https://www.facebook.com/plesni.klub.Broadway/

Arijana Tomić, studentica engleskog jezika i knjiž. i pedagogije, Filozofski fakultet Osijek, arijana.tomi@gmail.com

Arijana Tomić rođena je 4. prosinca 1995. godine u Osijeku. Prirodoslovno-matematičku gimnaziju završila je 2014. godine. Sveučilišni preddiplomski studij Engleskog jezika i književnosti i Pedagogije započela je 2014. godine i trenutno je na 3. godini istog studija. Od 2007. godine aktivna je članica plesnog kluba Broadway.

 

Prostorija: 

Plesni klub Broadway, Gacka 10 (Trgovački centar Konzum)